ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NR 38/2021-ARG – Badanie kliniczne pierwszej fazy typu ‘First in Human’

W związku z realizacją projektu:
– ARG: „ROZWÓJ PRZEDKLINICZNY I KLINICZNY INHIBITORA ARGINAZY DO ZASTOSOWANIA W IMMUNOTERAPII PRZECIWNOWOTWOROWEJ” (POIR.01.01.01-00-0415/17)

współfinansowanego ze środków UE, a także w związku z obowiązkiem stosowania zasady konkurencyjności

OncoArendi Therapeutics SA zaprasza do składania ofert na: Zorganizowanie i kompleksowe przeprowadzenie badania klinicznego pierwszej fazy typu ‘First in Human’ dla związku OATD-02

38_2021_Zapytanie_PL

38_2021_Załączniki_1_2_3_4_PL

Kinga KazimierczakZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NR 38/2021-ARG – Badanie kliniczne pierwszej fazy typu ‘First in Human’