ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NR 19/2020 – DUBs – Jednorazowy zakup Automatycznego Licznika i Analizatora Komórek

W związku z realizacją projektu:

⎯ DUBs: „POSZUKIWANIE I ROZWÓJ INHIBITORÓW DEUBIKWITYNAZ DO ZASTOSOWANIA W IMMUNOTERAPII PRZECIWNOWOTWOROWEJ” (POIR.01.01.01-00-0615/19)

współfinansowanego ze środków UE, a także w związku z obowiązkiem stosowania zasady konkurencyjności

OncoArendi Therapeutics SA zaprasza do składania ofert na:

Jednorazowy zakup Automatycznego Licznika i Analizatora Komórek wg załączonej specyfikacji.
Specyfikacja przedmiotu zamówienia znajduje się w treści dokumentu Zapytanie.

19_2020_zapytanie

19_2020_załączniki

Kinga KazimierczakZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NR 19/2020 – DUBs – Jednorazowy zakup Automatycznego Licznika i Analizatora Komórek