ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NR 11/2021-DUBs – Sukcesywna dostawa wybranych testów Elisa

W związku z realizacją projektu:

DUBs: „POSZUKIWANIE I ROZWÓJ INHIBITORÓW DEUBIKWITYNAZ DO ZASTOSOWANIA W IMMUNOTERAPII PRZECIWNOWOTWOROWEJ” (POIR.01.01.01-00-0615/19)

współfinansowanego ze środków UE, a także w związku z obowiązkiem stosowania zasady konkurencyjności

OncoArendi Therapeutics SA zaprasza do składania ofert na:

Sukcesywna dostawa wybranych testów Elisa, dostawa 3 (bądź mniej) x w tygodniu przez okres 9 miesięcy od daty podpisania umowy.

11_2021_DUBs_zapytanie

11_2021_DUBs_zalaczniki

Kinga KazimierczakZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NR 11/2021-DUBs – Sukcesywna dostawa wybranych testów Elisa