ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NR 10/2021-DUBs – Sukcesywna dostawa wybranych odczynników laboratoryjnych

W związku z realizacją projektu:

DUBs: „POSZUKIWANIE I ROZWÓJ INHIBITORÓW DEUBIKWITYNAZ DO ZASTOSOWANIA W IMMUNOTERAPII PRZECIWNOWOTWOROWEJ” (POIR.01.01.01-00-0615/19)

współfinansowanego ze środków UE, a także w związku z obowiązkiem stosowania zasady konkurencyjności

OncoArendi Therapeutics SA zaprasza do składania ofert na:

Sukcesywna dostawa wybranych odczynników laboratoryjnych, dostawa 3 (bądź mniej) x w tygodniu przez okres 10 miesięcy od daty podpisania umowy.

10_2021_DUBs_zapytanie

10_2021_DUBs_zalaczniki

Kinga KazimierczakZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NR 10/2021-DUBs – Sukcesywna dostawa wybranych odczynników laboratoryjnych