Granty

Od założenia w 2012 r. OncoArendi Therapeutics pozyskało środki od inwestorów prywatnych oraz z szeregu dotacji współfinansowanych ze środków krajowych, funduszy UE i programu Horyzont 2020 na rozwój pięciu nowych leków drobnocząsteczkowych.

Obecnie realizujemy 8 projektów B+R:

Zakończone projekty:

meatnetadmGranty