Granty

Od założenia w 2012 r., OncoArendi Therapeutics pozyskało łącznie ok. 135 mln złotych na rozwój czterech nowych leków drobnocząsteczkowych. Około 35 mln złotych pochodzi od inwestorów prywatnych a pozostałe 100 mln złotych z grantów współfinansowanych ze środków krajowych, funduszy UE i programu Horyzont 2020.

Obecnie realizujemy 9 projektów B+R:

Zakończone projekty:

meatnetadmGranty