Zespół OncoArendi Therapeutics

Zarząd

Marcin Szumowski
Prezes Zarządu

Sławomir Broniarek
Członek Zarządu, Dyrektor Finansowy

Rafał Kamiński
Członek Zarządu, Dyrektor ds. Naukowych

Rada Nadzorcza

Krzysztof Laskowski
Przewodniczący Rady Nadzorczej

Mariusz Gromek
Członek Rady Nadzorczej

Piotr Żółkiewicz
Członek Rady Nadzorczej

Henryk Gruza
Członek Rady Nadzorczej

Grzegorz Miroński
Członek Rady Nadzorczej

Zespół Kluczowy

Adam Gołębiowski
Dyrektor Chemii Medycznej

Paweł Dobrzański
Dyrektor Biologii

Jacek Olczak
Dyrektor ds. Chemii

Nicolas Beuzen
Dyrektor ds. Rozwoju Biznesu

Robert Dyjas
Dyrektor Medyczny

Dorota Gołos
Dyrektor HR

Marta Borkowska
Dyrektor ds. Umów i Dotacji

    meatnetadmZespół OncoArendi Therapeutics