Zespół OncoArendi Therapeutics

Zarząd

Marcin Szumowski
Prezes Zarządu

Rafał Kamiński
Członek Zarządu, Dyrektor ds. Naukowych

Sławomir Broniarek
Członek Zarządu, Dyrektor Finansowy

Zespół Zarządzający

Adam Gołębiowski
Research Fellow

Jacek Olczak
Dyrektor Chemii Medycznej

Zbigniew Zasłona
Dyrektor Biologii

Magdalena Tyszkiewicz
Dyrektor CMC

Timi Oshodi
Dyrektor Rozwoju Przedklinicznego

Anna Bajera
Dyrektor Operacyjny Badań Klinicznych

Marta Dudek
Dyrektor Medyczny

Nicolas Beuzen
Dyrektor ds. Rozwoju Biznesu

Marta Borkowska
Dyrektor ds. Operacyjnych i Komunikacji

Rada Nadzorcza

Piotr Żółkiewicz
Przewodniczący Rady Nadzorczej

Tomasz Piec
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Henryk Gruza
Członek Rady Nadzorczej

Mariusz Gromek
Członek Rady Nadzorczej

Krzysztof Laskowski
Członek Rady Nadzorczej

    meatnetadmZespół OncoArendi Therapeutics