Sekcja Prawna

Brak Gwarancji

Informacje zamieszczone na stronie internetowej OncoArendi Therapeutics są przedstawione w sposób uproszczony, skrócony i nie są informacjami wyczerpującymi. OncoArendi Therapeutics będzie, w miarę możliwości, podejmowało działania mające na celu przedstawienie najbardziej aktualnych informacji, jednak nie udziela gwarancji co do ich kompletności i dokładności. Informacje zaprezentowane nie są objęte jakąkolwiek gwarancją bezpośrednią lub domniemaną, włączając w to, ale nie ograniczając się tylko do gwarancji domniemanych z zastosowaniem w konkretnych przypadkach.

W żadnym momencie żaden członek, pracownik lub współpracownik OncoArendi Therapeutics nie może ponieść szkód spowodowanych zawartością tej strony. Niektóre orzeczenia nie dopuszczają wykluczenia gwarancji domniemanych, a więc powyższe wykluczenie może nie dotyczyć Ciebie. Informacja może dotyczyć farmaceutycznych produktów albo terapeutycznych zaleceń, jeszcze nie zarejestrowanych lub zatwierdzonych przez kraj w których znajduje się OncoArendi Therapeutics. Po więcej informacji o OncoArendi Therapeutics w swoim regionie, prosimy o kontakt na: contact@oncoaredi.com.

Informacje dot. przyszłości

Część informacji i stwierdzeń zawartych na tej stronie, podobnie jak w materiałach prasowych dotyczy przyszłych planów. Stwierdzenia dot. działalności i oczekiwanych osiągnięć OncoArendi Therapeutics mogą okazać się błędne lub nieprecyzyjne z powodu niespodziewanych zdarzeń mogących wpłynąć na przewidywane wyniki.  Przewidywane rezultaty są oparte na aktualnych oczekiwaniach i racjonalnych założeniach OncoArendi Therapeutics, na które może wpływać szereg czynników. OncoArendi Therapeutics nie ma obowiązku aktualizowania swoich celów opisanych na stronie, albo w materiałach prasowych niezależnie od zaistniałych okoliczności, zwłaszcza jeśli będą miały one miejsce po wydaniu komunikatu prasowego.

Linki

Strona może zawierać linki zewnętrzne. Podlinkowane strony  nie są zarządzane przez OncoArendi Therapeutics i OncoArendi Therapeutics nie jest odpowiedzialne za zawartość tych stron ani żadnych innych podlinkowanych na tej stronie. Powyższe linki nie zakładają popierania przez OncoArendi Therapeutics treści na jakiejkolwiek innej stronie i OncoArendi Therapeutics nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek roszczenia związane z dostępem i zawartością tych stron. OncoArendi Therapeutics dostarcza linki do innych stron internetowych jako ułatwienie dla użytkownika, jednak korzystanie ze wszystkich linków zewnętrznych znajdujących się na tej stronie odbywa się na wyłączną odpowiedzialność użytkownika.

Prawa własności

Cała zawartość strony internetowej www.oncoarendi.com podlega ochronie praw autorskich. Zawartość tej strony nie może być kopiowana w innych niż indywidualnych i niekomercyjnych celach z zachowaniem wszystkich informacji o źródle pobranych materiałów. Treści tej strony nie mogą być kopiowane, zwielokrotniane, reprodukowane ani dystrybuowane w żaden inny sposób. Jakikolwiek użytek treści zawartych na tej stronie w celach innych niż prywatne jest zakazany i określony przez krajowe i międzynarodowe regulacje dotyczące własności intelektualnej i praw autorskich.

meatnetadmSekcja Prawna