RB nr 7 Wydanie dokumentów akcji w ramach warunkowego kapitału zakładowego

Maciej GrzesikRB nr 7 Wydanie dokumentów akcji w ramach warunkowego kapitału zakładowego