RB nr 32 Informacja o transakcjach na akcjach Spółki otrzymana na podstawie art. 19 MAR

Maciej GrzesikRB nr 32 Informacja o transakcjach na akcjach Spółki otrzymana na podstawie art. 19 MAR