RB nr 3 Uchwała KDPW dotycząca wycofania z depozytu akcji Emitenta w związku z ich umorzeniem

Maciej GrzesikRB nr 3 Uchwała KDPW dotycząca wycofania z depozytu akcji Emitenta w związku z ich umorzeniem