RB nr 29 Informacja o transakcjach na akcjach Spółki otrzymana na podstawie art. 19 MAR

Maciej GrzesikRB nr 29 Informacja o transakcjach na akcjach Spółki otrzymana na podstawie art. 19 MAR