RB nr 25 Asymilacja akcji zwykłych na okaziciela Emitenta

Maciej GrzesikRB nr 25 Asymilacja akcji zwykłych na okaziciela Emitenta