RB nr 22 Wydanie dokumentów akcji w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego

Maciej GrzesikRB nr 22 Wydanie dokumentów akcji w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego