RB nr 23 Informacje o transakcjach na akcjach Spółki otrzymane na podstawie art. 19 MAR

Maciej GrzesikRB nr 23 Informacje o transakcjach na akcjach Spółki otrzymane na podstawie art. 19 MAR