RB nr 22 Informacja nt. zmiany udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce

Maciej GrzesikRB nr 22 Informacja nt. zmiany udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce