Pierwsza kliniczna walidacja inhibitorów arginazy w immunoterapii przeciwnowotworowej

Związek był stosowany zarówno w monoterapii jak i w leczeniu skojarzonymi z pembrolizumabem (Keytruda®, Merck & Co). W prezentacji przedstawiono wyniki dla grupy pacjentów z rakiem jelita grubego stabilnym mikrosatelitarnie (ang. microsatellite stable, MSS). Ten typ raka jest wyjątkowo oporny na standardowe terapie, w szczególności na inhibitory punktów kontrolnych układu odpornościowego. Potwierdzono częściową odpowiedź i stabilizację choroby u 27% pacjentów w grupie monoterapii. W połączeniu z pembrolizumabem odsetek obiektywnych odpowiedzi (ang. overall response rate, ORR) wzrósł z 3% do 7% (w porównaniu z 0-1% zaobserwowanym dla inhibitorów punktu kontrolnego), a czas przeżycia wolny od progresji choroby po 6 miesiącach podwoił się w porównaniu z grupą, która otrzymywała  tylko pembrolizumab.

Wyniki badań przedstawione przez Calithera Biosciences potwierdzają, że arginaza jest obiecującym celem terapeutycznym w onkologii i stanowią pierwsze kliniczne potwierdzenie (ang. clinical proof-of-concept, PoC) celowości zastosowania inhibitorów arginazy jako nowej terapii dla pacjentów z nowotworami opornymi na standardowe leczenie. Ponadto, wyniki te potwierdzają, że zahamowanie aktywności arginazy jest bezpieczne w dawkach terapeutycznych u pacjentów onkologicznych.

POBIERZ PDF

OncoArendi Therapeutics rozwija nową klasę inhibitorów arginazy a jej kandydat kliniczny, OATD-02, jest znacznie bardziej aktywnym inhibitorem arginazy charakteryzującym się unikalnym profilem, farmakologicznym, odróżniającym go od INCB001158. OATD-02 kończy obecnie fazę rozwoju przedklinicznego, wzbudzając zainteresowanie szeregu światowych firm farmaceutycznych i biotechnologicznych, rozważających włączenie inhibitora arginazy do portfela swoich produktów immuno-onkologicznych.  Kliniczna walidacja arginazy jako celu terapeutycznego w onkologii, a także  bezpieczeństwo i dobra tolerancja dawek terapeutycznych INCB001158, znacząco zmniejsza ryzyko translacyjne i zwiększa atrakcyjność rozwijanego przez OncoArendi OATD-02 na rynku umów partneringowych.

 

 [/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Magda KućmaPierwsza kliniczna walidacja inhibitorów arginazy w immunoterapii przeciwnowotworowej