Anna Bajera

Anna Bajera, Dyrektor Operacyjny Badań Klinicznych

Dr Anna Bajera jest absolwentką I Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie. Od 19 lat związana zawodowo z branżą badań klinicznych. Pracowała zarówno w globalnych firmach farmaceutycznych ( Novartis, GSK) jak i CRO (PPD, InventivHealth). Podczas długoletniej pracy była odpowiedzialna za monitorowanie, zarządzanie międzynarodowymi, wieloośrodkowymi badaniami klinicznym oraz nadzorowanie ich jakości. Brała też udział w tworzeniu i rozwijaniu oddziału włoskiego CRO w Polsce (OPIS), a także Centrum rozwoju badań klinicznych w nowo powstałej instytucji publicznej  Agencji Badań Medycznych (ABM). Projekty nad którymi pracowała w ABM takie jak: rozwój Centrów Wsparcia Badań Klinicznych; Pacjent w badaniach klinicznych; Akademia Badań Klinicznych, przyczynią się do zniesienia barier w rozwoju badań klinicznych w Polsce. Uczestniczyła również w pracach nad ustawą o badaniach klinicznych( która ma  na celu umożliwienie stosowania Rozporządzenia unijnego 536/2014 w naszym kraju), przewodnicząc pracom grupy ds. badań niekomercyjnych. Zainicjowała także współpracę Polski z siecią ECRIN która zrzesza partnerów naukowych w Europie. Po stworzeniu polskiej części sieci – POLCRIN  była reprezentantem w Zgromadzeniu Członków ECRIN.

Magda KućmaAnna Bajera