Rafał Kamiński

Dr Rafał Kamiński posiada szerokie międzynarodowe doświadczenie w rozwoju innowacyjnych leków drobnocząsteczkowych. Po ukończeniu studiów medycznych i doktoracie z farmakologii na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie, przebywał na zagranicznych stażach w Holandii (Radboud University) i USA (Narodowe Instytuty Zdrowia) oraz ukończył studia podyplomowe z Medycyny Farmaceutycznej (ULB, Belgia). Dr Kamiński od ponad 12 lat jest związany z przemysłem farmaceutycznym (UCB Pharma, Belgia oraz Roche, Szwajcaria), gdzie był kierownikiem zespołów naukowych w działach B+R. W obu firmach był odpowiedzialny za strategię rozwoju, portfel projektów przedklinicznych oraz wyłonienie kandydatów klinicznych. Dwa z jego projektów z sukcesem zakończyły badania Fazy I/II, a jeden z leków jest w Fazie III rozwoju klinicznego. Dr Kamiński ma także doświadczenie w koordynacji i nadzorze projektów rozwoju leków prowadzonych we współpracy z zewnętrznymi firmami biotechnologicznym oraz CRO. Był członkiem rad naukowych oraz komitetów doradczych (7PR UE; Wellcome Trust). Dr Kamiński jest autorem ponad 80 publikacji (w tym z grupy Nature), a jego prace były cytowanie ponad 2500 razy (Google Scholar). Jest także twórca lub współtwórca 6 wynalazków objętych zgłoszeniami patentowymi.

Magda KućmaRafał Kamiński