Paweł Dobrzański, PhD

Doktor Paweł Dobrzański jest biologiem molekularnym i farmakologiem z ponad 20-letnim doświadczeniem w odkrywaniu nowych terapii w onkologii i immunologii.

Posiada rozległą wiedzę na temat wszystkich etapów przedklinicznego rozwoju nowych leków, w szczególności w obszarze modeli zwierzęcych raka. Paweł był jednym z założycieli grupy onkologicznej w Cephalon Inc. a następnie kontynuował odkrywanie nowych terapii przeciwnowotworowych w Teva Pharmaceuticals, gdzie pełnił funkcję głównego badacza i zastępcy dyrektora. Jako Lider programów poszukiwania nowych leków nadzorował prace badawcze, które wyłoniły wiele nowych kandydatów na leki a niektóre z nich zostały doprowadzone do końca etapu badań przedklinicznych oraz wprowadzone do badań klinicznych.

Paweł obronił doktorat z biologii molekularnej i genetyki na Uniwersytecie w Kolonii (Niemcy) i odbył staż podoktorski w EMBL w Heidelbergu a następnie kontynuował go w Instytucie Badań Farmaceutycznych Bristol‑Myers‑Squibb (BMS, Lawrenceville, NJ). Jest autorem ponad 30 publikacji i 4 patentów.

MichałPaweł Dobrzański, PhD