Karolina Dzwonek

Posiada doświadczenie w kierowaniu zespołami badawczymi i zarządzaniu projektami w dziedzinie drug discovery.

Jest biotechnologiem, z doktoratem z zakresu biologii molekularnej. Prowadziła badania naukowe w Instytucie Biologii Doświadczalnej im. Nenckiego PAN oraz w Centrum Onkologii w Warszawie. Odbyła staże naukowe w The Royal Veterinary and Agricultural University w Kopenhadze oraz  Institute of Neurobiology and Molecular Medicine, CNR w Rzymie. Kierowała grupą badawczą w firmie farmaceutycznej. Jest twórcą w kilku zgłoszeniach patentowych dotyczących nowych terapii przeciwnowotworowych.

Opracowuje schematy zarządzania własnością intelektualną, doradza w zakresie komercjalizacji wyników badań naukowych w dziedzinie bio-tech-med. Aktywnie wspomaga proces transferu technologii na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym i w innych jednostkach badawczych Kampusu Ochota.

MichałKarolina Dzwonek