Adam Gołębiowski

Research Fellow oraz Współzałożyciel.

Dr Gołębiowski ma wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu programami badawczo-rozwojowymi z udokumentowanymi sukcesami w projektowaniu nowych leków. W roku 1987 ukończył doktorat w Instytucie Chemii Organicznej PAN a następnie staż podoktorski na Wayne State University, Michigan, USA. Posiada ponad 20-letnie doświadczenie w kierowaniu grupami chemicznymi prowadzącymi badania nad nowymi lekami (drug discovery).

W latach 1989-2006 kierował grupami chemików medycznych i programami badawczymi w Procter & Gamble Pharmaceuticals a następnie w latach 2006-2012 w Institutes for Pharmaceutical Discovery (IPD) w Connecticut, USA. Autor 18 patentów, 68 prac oryginalnych, 11 artykułów przeglądowych i książek. Cytowania wg ISI: >1700, Index H: 21.

MichałAdam Gołębiowski