Zbigniew Zasłona

Dr Zbigniew Zasłona obronił doktorat w 2010 na Uniwersytecie Giessen i Marburg Lung Center w Niemczech, badając mechanizmy modulujące odporność wrodzoną w kontekście zapalenia płuc. Po uzyskaniu doktoratu, kontynuował prace na stażu podoktorskim na Uniwersytecie Michigan w USA, gdzie skupił się na badaniach farmakologicznych receptorów GPCR, a w szczególności lipidowych mediatorów zapalenia. Na swoje badania otrzymał amerykańskie i niemieckie granty z Deutsche Forschungsgemeinschaft i American Lung Association. Od 2015 roku był pracownikiem naukowym w Trinity College Dublin (Irlandia) na wydziale Biochemii i Immunologii, a także w nowo powstałej firmie biotechnologicznej Sitryx, gdzie był odpowiedzialny za programy opracowania leków przeciwzapalnych. W swoich badaniach zgłębiał mechanizmy hamowania aktywacji inflamasomu (złożonego układu molekularnego reagującego na czynniki wywołujące zapalenie, mającego kluczowe znaczenie przy zwalczaniu infekcji) i regulacji immunometabolizmu. Prowadził też program INsTRuCT, finansowany z funduszy Unii Europejskiej Horyzont 2020, który ukierunkowany jest na terapię opartą na mieloidalnych komórkach regulatorowych (MRC). Dr Zasłona jest autorem i współautorem ponad 30 publikacji w najlepszych czasopismach naukowych, takich jak Nature, Blood, Journal of Experimental Medicine i Journal of Allergy and Clinical Immunology. Jego prace były cytowane ponad 2000 razy (h23). Jest także częstym recenzentem w czasopismach immunologicznych i pulmonologicznych. Dr Zasłona jest uznanym międzynarodowym ekspertem w dziedzinie procesów zapalnych i chorób płuc, wielokrotnie zapraszanym na wykłady na międzynarodowych konferencjach naukowych.

Magda KućmaZbigniew Zasłona