UDA-POIG.01.04.00-14-374/13

UDA-POIG.01.04.00-14-374/13 (2014-2015)

„Opracowanie selektywnych inhibitorów kwaśnej chitynazy ssaków do leczenia astmy”. Całkowita wartość projektu 12 353 778 zł, w tym dofinansowanie: 7 160 300 zł.

meatnetadmUDA-POIG.01.04.00-14-374/13