STRATEGMED2/265503/3/NCBR/15

STRATEGMED2/265503/3/NCBR/15

Celem projektu jest opracowanie nowego podejścia w celowanej terapii nowotworów w oparciu o unikatowe w skali światowej inhibitory enzymów chroniących komórki nowotworowe przed odpowiedzią immunologiczną organizmu. Opracowane związki hamować będą aktywność enzymów rozkładających argininę oraz tryptofan. Nowe strategie terapeutyczne rozwijane są przez interdyscyplinarne konsorcjum naukowo – przemysłowe prowadzące badania w dziedzinach chemii medycznej, biochemii, biotechnologii, nanotechnologii, immunologii i medycyny. Rezultatem projektu będzie opracowanie nowej cząsteczki – kandydata do badań klinicznych z zastosowaniem w leczeniu wielu typów nowotworów. Wyłonienie kandydata klinicznego nastąpi w równolegle prowadzonych poszukiwaniach inhibitorów kilku enzymów, w tym z wykorzystaniem nanonośników. Efekt synergii uzyskany przez współpracę innowacyjnych firm biotechnologicznych z wiodącymi ośrodkami akademickimi oraz klinicznymi i osiągnięcie założonego celu projektu zwiększą konkurencyjność polskiej nauki i gospodarki na arenie międzynarodowej. Przy pomyślnym przejściu badań klinicznych, nowe cząsteczki selektywnie wspierające odpowiedź immunologiczną, a dzięki temu wolne od szeregu działań ubocznych klasycznych terapii w onkologii, mogą mieć globalny wpływ na szereg grup społecznych oraz istotny udział w najbardziej dynamicznie rozwijającym się światowym rynku immunoterapii.Projekt realizowany jest w Konsorcjum naukowym w składzie:

  1. OncoArendi Therapeutics SA
  2. Warszawski Uniwersytet Medyczny
  3. Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN
  4. Scanmed SA
  5. Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej
  6. Nanovelos SA
  7. Instytut Biochemii i Biofizyki PAN
meatnetadmSTRATEGMED2/265503/3/NCBR/15