Ogłoszenie wyników postępowania Nr 8/2018 – IBD

Ogłoszenie wyników postępowania Nr 8/2018 – IBD

Przedmiot zamówienia: Audyt Good Clinical Practice

Po zebraniu wszystkich informacji dotyczących przedmiotowego zamówienia oraz po przeprowadzeniu analizy kompletności ofert, Komisja stwierdza, że najlepszą ofertę spełniającą wszystkie wymogi zawarte w ogłoszeniu o zaproszeniu do składania ofert przedstawiła firma MTZ Clinical Research Sp. z o.o.

Komisja rekomenduje Zarządowi zlecenie wykonania przedmiotowego zamówienia do realizacji na warunkach złożonej ofert MTZ Clinical Research Sp. z o.o.

MichałOgłoszenie wyników postępowania Nr 8/2018 – IBD