Ogłoszenie wyników postępowania Nr 11/2018 – STRATEGMED/ARG

Ogłoszenie wyników postępowania Nr 11/2018 – STRATEGMED/ARG

Przedmiot zamówienia: Usługa syntezy substancji aktywnej OATD-02 zgodnie z normami Dobrej Praktyki Wytwarzania (GMP)

Po zebraniu wszystkich informacji dotyczących przedmiotowego zamówienia oraz po przeprowadzeniu analizy kompletności ofert, Komisja stwierdza, że najlepszą ofertę spełniającą wszystkie wymogi zawarte w ogłoszeniu o zaproszeniu do składania ofert przedstawiła firma KriSan Biotech Co., Ltd.

 Komisja rekomenduje Zarządowi zlecenie wykonania przedmiotowego zamówienia do realizacji na warunkach złożonej ofert KriSan Biotech Co., Ltd.

MichałOgłoszenie wyników postępowania Nr 11/2018 – STRATEGMED/ARG