[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Hero_Widget”][/siteorigin_widget]

MISJA

OncoArendi Therapeutics (OncoArendi) jest innowacyjną firmą biotechnologiczną, specjalizującą się w poszukiwaniu, rozwoju i komercjalizacji nowych leków stosowanych w terapii chorób zapalnych i nowotworowych. Model biznesowy OAT obejmuje odkrywanie i rozwój nowych leków w oparciu o najwyższą jakość chemii medycznej i przedklinicznych badań biologicznych, naukową współpracę z najlepszymi ośrodkami i liderami opinii w obszarze badanych chorób oraz efektywne wykorzystanie specjalistycznych ośrodków oferujących badania na zlecenie (ang. Contract Research Organizations – CRO).

 

[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Button_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Icon_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Features_Widget”][/siteorigin_widget]

Historia Inwestycji

Oprócz początkowego wkładu finansowego oraz know-how i wartości niematerialnych i prawnych Założycieli, OncoArendi pozyskała łącznie ok 34 miliony złotych (ok. 9 milionów dolarów wg. uśrednionego kursu na przestrzeni 4 lat) od Aniołów Biznesu oraz w dwóch kolejnych rundach inwestycyjnych.

Dodatkowo, od momentu założenia firmy, OncoArendi zdołała skutecznie uzupełniać pozyskany kapitał prywatny dotacjami bezzwrotnymi i zwiększyć łączne finansowania o kwotę ponad 100 milionów PLN ( 30 milionów USD, wg. uśrednionego kursu na przestrzeni 4 lat).
 

[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Button_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Icon_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
meatnetadmO Firmie