Korespondencja z OncoArendi Therapeutics

Siedziba i laboratoria w Warszawie:

OncoArendi Therapeutics SA

Żwirki i Wigury 101, 02-089 Warszawa

NIP 7282789248

contact@oncoarendi.com

Telefony:

Biuro: 22 55 26 724

Biologia: 798 352 548
Chemia Discovery: 572 572 032
Chemia Development: 572 572 888

Partner Grupy BTM

Laboratorium Chemiczne w Łodzi:

OncoArendi Therapeutics SA
Piłsudskiego 141, 92-318, Łódź

tel. 518 159 494
m.kaminski@oncoarendi.com

MichałKontakt | OncoArendi Therapeutics