Korespondencja z OncoArendi Therapeutics

Imię i nazwisko (wymagane)
Adres e-mail (wymagane)
Temat
Wiadomość

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych dostępne są w Polityce Prywatności.


Siedziba i laboratoria w Warszawie:

OncoArendi Therapeutics S.A.

Żwirki i Wigury 101, 02-089 Warszawa
Sąd Rejonowy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
KRS 0000657123, NIP: 7282789248, REGON: 101380757, BDO: 000127322.
Wysokość kapitału zakładowego: 139 515,71 PLN.

tel. : +48 (22) 552 67 24
contact@oncoarendi.com

Laboratorium Chemiczne w Łodzi:

OncoArendi Therapeutics SA
Dowborczyków 30/34, IVp., 90-019 Łódź

tel. 518 159 494
m.kaminski@oncoarendi.com

MichałKontakt | OncoArendi Therapeutics