Historia i Misja

OncoArendi Therapeutics (OAT) jest innowacyjną firmą biotechnologiczną, specjalizującą się w poszukiwaniu, rozwoju i komercjalizacji nowych leków stosowanych w terapii chorób zapalnych i nowotworowych.

Model biznesowy OAT obejmuje odkrywanie i rozwój nowych leków w oparciu o najwyższą jakość chemii medycznej i przedklinicznych badań biologicznych, naukową współpracę z najlepszymi ośrodkami i liderami opinii w obszarze badanych chorób oraz efektywne wykorzystanie specjalistycznych ośrodków oferujących badania na zlecenie (ang. Contract Research Organizations – CRO).

Projekty badawcze, znajdujące się na różnych etapach rozwoju, powstają w oparciu o pomysły wygenerowane w firmie oraz w formie licencji z jednostek akademickich i realizowane są w ramach współpracy naukowej z wiodącymi uniwersytetami na świecie.

OncoArendi prowadzi badania dotyczące chitynaz oraz białek chitinazo-podobnych (ang. Chitinase-Like Proteins – CLPs) jako potencjalnych nowych celów terapeutycznych. Platforma chitynazowa OncoArendi złożona jest  z trzech programów drug discovery, których celem jest opracowanie drobnocząsteczkowych inhibitorów chitynaz i CLPs jako nowych terapii chorób, które stanowią niezaspokojoną potrzebę medyczną. W październiku 2015 wybraliśmy pierwszego kandydata klinicznego – związek OATD-01.

Ponadto, we współpracy z szeregiem wiodących instytutów akademickich, ośrodków klinicznych oraz partnerów przemysłowych OncoArendi realizuje program drug discovery mający na celu opracowanie drobnocząsteczkowych immunomodulatorów, działających poprzez odblokowanie układu immunologicznego do walki z nowotworami. Nowe inhibitory celują w arginazę – jeden z kluczowych enzymów związanych z metabolizmem aminokwasów, który blokuje odpowiedź przeciwnowotworową.

OncoArendi planuje stworzyć i spieniężyć wartość wynikającą z własności intelektualnej poprzez ogólnoświatowe licencjonowanie lub sprzedaż swoich produktów (od Fazy pre-IND do Fazy IIa badań klinicznych) dużym firmom farmaceutycznym lub większym firmom biotechnicznym.

meatnetadmHistoria i misja