Historia Finansowania

W ślad za początkowym wkładem finansowym oraz wniesionym know-how i wartościami niematerialnymi i prawnymi Założycieli, w styczniu 2014 OncoArendi sfinalizowało rundę inwestycyjną Aniołów Biznesu na łączną kwotę około 3,5 mln PLN ( ponad 1 milion USD, według ówczesnego kursu).

Piętnastego stycznia 2015, Michał Sołowow zainwestował w OncoArendi poprzez fundusz IPOPEMA 112 FIZAN jako główny inwestor rundy inwestycyjnej Serii A. Inwestycja Serii A w wysokości 12 milionów PLN ( ponad 3,5 miliona USD według ówczesnego kursu) umożliwiła OncoArendi realizację kluczowych programów badawczych do fazy rejestracji leku i rozpoczęcia badań klinicznych (planowane na rok 2017).

Po przekształceniu się w spółkę akcyjną (S.A.) w dniu 25 stycznia 2016 r., OncoArendi Therapeutics podwyższyło Serię A o 18 milionów PLN ( około 4,5 miliona USD).

OncoArendi skutecznie uzupełniło pozyskany kapitał prywatny dotacjami bezzwrotnymi (nie powodującymi rozwodnienia udziałów w firmie). Do chwili obecnej OncoArendi pozyskało szereg grantów z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBR), Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP), Komisji Europejskiej (Horyzont2020) czy Narodowych Instytutów Zdrowia w USA (NIH, SBIR). Łączna wartość dofinansowania ze środków publicznych w 2017 r. przekroczyła 100 milionów PLN ( prawie 30 milionów USD, według uśrednionej wartości kursu PLN/USD na przestrzeni 4 lat).

Łączne finansowanie (prywatne i publiczne) powinno umożliwić OncoArendi Therapeutics doprowadzenie czterech z aktualnie rozwijanych programów rozwoju nowych leków do drugiej fazy badań klinicznych a także rozpocząć nowe programy badawcze na wczesnym etapie zaawansowania technologicznego.

meatnetadmHistoria Finansowania