ZMIANA TREŚCI ZAPYTANIA – WYDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT

03/01/2018

ZMIANA TREŚCI ZAPYTANIA – WYDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT

Zaproszenia do składania ofert nr 75/2017 – IBD/IPF/YKL-40/STRATEGMED/MMP9/PRECIOUS/ARG

dot.  Usług badawczych z zakresu chemii analitycznej przez 12 miesięcy od podpisania umowy

75_2017_zapytanie_po_zmianach

75_2017_załączniki

meatnetadmZMIANA TREŚCI ZAPYTANIA – WYDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT