ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Nr 7/2018 – ARG/STRATEGMED – wydłużenie terminu składania ofert i uszczegółowienie wymagań

Warszawa 20/02/2018

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Nr 7/2018 – ARG/STRATEGMED – wydłużenie terminu składania ofert i uszczegółowienie wymagań

Eksperckie usługi doradcze w zakresie badań przedklinicznych kandydata na lek OATD-02

7_2018_zapytanie_zmiana

7_2018_załączniki_PL_zmiana

Warsaw 20/02/2018

Request for Offers No. 7/2018 – ARG/STRATEGMED – deadline extended + requirements clarification

Expert consulting service related to preclinical safety assessment program for OATD-02

Request for offers 7_2018_new version

Appendices to request 7_2018

meatnetadmZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Nr 7/2018 – ARG/STRATEGMED – wydłużenie terminu składania ofert i uszczegółowienie wymagań