ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Nr 4/2018 – ARG

Warszawa 26/01/2018

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Nr 4/2018 – ARG

 W związku z realizacją projektu:

ARG „ROZWÓJ PRZEDKLINICZNY I KLINICZNY INHIBITORA ARGINAZY DO ZASTOSOWANIA IMMUNOTERAPII PRZECIWNOWOTWOROWEJ” (POIR.01.01.01-00-415/17)

współfinansowanego ze środków UE, a także w związku z obowiązkiem stosowania zasady konkurencyjności OncoArendi Therapeutics SA zaprasza do składania ofert na: 

Dostawę aparatury szklanej dla laboratorium chemicznego w Warszawie

Zapytanie ofertowe 4_2018

Załączniki do zapytania 4_2018

meatnetadmZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Nr 4/2018 – ARG