ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Nr 16/2018 – ARG

Warszawa 27/02/2018

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Nr 16/2018 – ARG

 W związku z realizacją projektu:

ARG: „ROZWÓJ PRZEDKLINICZNY I KLINICZNY INHIBITORA ARGINAZY DO ZASTOSOWANIA IMMUNOTERAPII PRZECIWNOWOTWOROWEJ” (POIR.01.01.01-00-415/17)

współfinansowanego ze środków UE, a także w związku z obowiązkiem stosowania zasady konkurencyjności

OncoArendi Therapeutics SA zaprasza do składania ofert na dostawę:

Zakup przystawki Head-Space wraz z wyposażeniem dla laboratorium analitycznego w Warszawie

Zapytanie ofertowe 16_2018

Załączniki do zapytania 16_2018

meatnetadmZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Nr 16/2018 – ARG