ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Nr 12/2018 – ARG

Warszawa 12/02/2018

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Nr 12/2018 – ARG

 

W związku z realizacją projektu:

ARG: „ROZWÓJ PRZEDKLINICZNY I KLINICZNY INHIBITORA ARGINAZY DO ZASTOSOWANIA IMMUNOTERAPII PRZECIWNOWOTWOROWEJ” (POIR.01.01.01-00-415/17)

współfinansowanego ze środków UE, a także w związku z obowiązkiem stosowania zasady konkurencyjności

OncoArendi Therapeutics SA zaprasza do składania ofert na dostawę:

Systemu HPLC z wyposażeniem dla laboratorium chemicznego w Warszawie

Systemu UPLC z wyposażeniem dla laboratorium chemicznego w Łodzi

zapytanie ofertowe 12/2018

załączniki do zapytania 12_2018

meatnetadmZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Nr 12/2018 – ARG