Ogłoszenie wyników postępowania nr 71/2017 – IBD/IPF/YKL-40/STRATEGMED/ARG

Warszawa 05/01/2018

Ogłoszenie wyników postępowania nr 71/2017 – IBD/IPF/YKL-40/STRATEGMED/ARG

Przedmiot zamówienia: Sukcesywna dostawa materiałów zużywalnych kompatybilnych z homogenizatorem Minilys®  (nr. katalogowy producenta MINILYS 06404.200.RD000)

Po zebraniu wszystkich informacji dotyczących przedmiotowego zamówienia oraz po przeprowadzeniu analizy kompletności ofert, Komisja stwierdza, że najlepszą ofertę spełniającą wszystkie wymogi zawarte w ogłoszeniu o zaproszeniu do składania ofert przedstawiła firma:

VWR International sp. z o.o.

Komisja rekomenduje Zarządowi zlecenie wykonania przedmiotowego zamówienia do realizacji na warunkach złożonych ofert firmie VWR International sp. z o.o.

meatnetadmOgłoszenie wyników postępowania nr 71/2017 – IBD/IPF/YKL-40/STRATEGMED/ARG