Ogłoszenie wyników postępowania Nr 10/2018 – ARG

Warszawa 21/02/2018

Ogłoszenie wyników postępowania Nr 10/2018 – ARG

Przedmiot zamówienia: Zakup dewarów na ciekły azot dla laboratorium chemicznego w Warszawie

Po zebraniu wszystkich informacji dotyczących przedmiotowego zamówienia oraz po przeprowadzeniu analizy kompletności ofert, Komisja stwierdza, że najlepsze oferty spełniające wszystkie wymogi zawarte w ogłoszeniu o zaproszeniu do składania ofert przedstawiły firmy:

Część 1: SYL&ANT INSTRUMENTS inż. Józef Nitka

Część 2: Wolski TW Dealer

 Komisja rekomenduje Zarządowi zlecenie wykonania przedmiotowego zamówienia do realizacji na warunkach złożonych ofert powyższym firmom.

meatnetadmOgłoszenie wyników postępowania Nr 10/2018 – ARG