Centrum Inwestora OncoArendi

Raporty Bieżące ESPI

 

Raport Bieżący nr 1/2018

Raport Bieżący nr 2/2018

Raport Bieżący nr 3/2018

Raport Bieżący nr 4/2018

Raport Bieżący nr 5/2018

Raport Bieżący nr 6/2018

Raport Bieżący nr 7/2018

Raport Bieżący nr 8/2018

Raport Bieżący nr 9/2018

Raport Bieżący nr 10/2018

Raport Bieżący nr 11/2018

Raport Bieżący nr 12/2018

Raport Bieżący nr 13/2018

Raport Bieżący nr 14/2018

Raport Bieżący nr 15/2018

Raport Bieżący nr 16/2018

Raport Bieżący nr 17/2018

Raport Bieżący nr 18/2018

Raporty Okresowe ESPI

 

Jednostkowy Raport Roczny – 2017

Skonsolidowany Raport Roczny – 2017

 

Skonsolidowany Raport Kwartalny Grupy Kapitałowej OncoArendi Therapeutics S.A. za I kwartał 2018 r.

Raporty Bieżące EBI

 

Raport Bieżący nr 1/2018

Raport Bieżący nr 2/2018

 

OSOBA ODPOWIEDZIALNA ZA KOMUNIKACJĘ Z INWESTORAMI:

Michał Wierzchowski

m: +48 531 613 067
t: +4822 440 1 440
@: michal.wierzchowski@ccgroup.pl

    Maciej GrzesikCentrum Inwestora