Zapraszamy na wykład prof. Barta Lambrechta „Spontaneous protein crystallization as a drug target in asthma and beyond”, 16.11.2018, CNBCH, Aula B, 9:30

OncoArendi Therapeutics SA wraz z Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych UW serdecznie zapraszają na wykład pt.:

„Spontaneous protein crystallization as a drug target in asthma and beyond”

który odbędzie się w piątek, 16 listopada 2018 o godz. 9:30, CNBCh UW, ul. Żwirki i Wigury 101, Aula B.

Wykład wygłosi prof. Bart Lambrecht – światowej sławy specjalista w dziedzinie immunologii i chorób zapalnych (Center for Inflammation Research, VIB-UGent, Belgia).

Magda KućmaZapraszamy na wykład prof. Barta Lambrechta „Spontaneous protein crystallization as a drug target in asthma and beyond”, 16.11.2018, CNBCH, Aula B, 9:30
Czytaj więcej

Złożenie wniosku o zgodę na rozpoczęcie badania klinicznego fazy 1b dla związku OATD-01.

Spółka OncoArendi Therapeutics w dniu 30 października 2018 r. zwróciła się do niemieckiego Państwowego Instytutu ds. Leków i Wyrobów Medycznych [BfArM] z wnioskiem o wyrażenie zgody na rozpoczęcie badania klinicznego fazy 1b dla związku OATD-01, która polegać będzie na wielokrotnym podaniu kandydata na lek zdrowym ochotnikom w celu oceny bezpieczeństwa i farmakokinetyki związku.

Przejście do fazy 1b jest kolejnym zaplanowanym etapem badań nad związkiem OATD-01. Poprzednia część badań klinicznych – faza 1a została finalnie zakończona we wrześniu 2018 r.

Faza 1b obejmuje badanie bezpieczeństwa i tolerancji leku podawanego wielokrotnie u zdrowych ochotników, w celu określenia zakresu akceptowalnych dawek, które będą mogły być używane w fazie II badań klinicznych.

Pozytywne zakończenie pierwszej fazy będzie oznaczało potwierdzenie bezpieczeństwa leku i możliwość przejścia do II fazy badań klinicznych z udziałem pacjentów, której celem będzie wstępne wykazanie działania terapeutycznego kandydata na lek.

Spółka zakłada, że w całym badaniu fazy 1b weźmie udział 36 zdrowych ochotników, a przewidywalny okres jego trwania wyniesie kilka miesięcy.

Część kliniczna (faza 1a oraz 1b) rozwoju związku OATD-01 jest prowadzona w ramach projektu „Badania przedkliniczne i kliniczne kandydata na innowacyjny lek w terapii astmy i nieswoistych chorób zapalnych jelit” współfinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Rozpoczęcie badania klinicznego fazy 1b dla związku OATD-01 wymaga również równoległej zgody bawarskiej Komisji Etycznej. Wniosek w tym zakresie zostanie skierowany do tej Komisji Etycznej w dniu dzisiejszym.

Magda KućmaZłożenie wniosku o zgodę na rozpoczęcie badania klinicznego fazy 1b dla związku OATD-01.
Czytaj więcej

OncoArendi Therapeutics S.A. jest obecne na historycznej Polskiej Wystawie Gospodarczej.

Pierwsza część Polskiej Wystawy Gospodarczej, będąca zapowiedzią jej głównej odsłony w 2019 r., wyeksponowana zostanie w okresie od 28. września do 28. października 2018 roku na Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie. Więcej info www.pwg.prezydent.pl/

Polska Wystawa Gospodarcza 2018-2019 jest pierwszą w pełni zrealizowaną, nawiązującą do idei z 1929 roku, wystawą popularyzującą osiągnięcia polskiej gospodarki. To wyjątkowy projekt wystawienniczy, zainicjowany przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę. Wystawa w nowoczesny, zaadresowany do szerokiego grona odbiorców sposób, opowie o historii ostatniego 100-lecia polskiej gospodarki oraz przedstawi sukcesy polskiej myśli technicznej i technologicznej.

Jeden z pięciu filarów naszej gospodarki to Nowe Technologie  – rozwój biotechnologii, cyfryzacji, nowych zaawansowanych materiałów i rozwiązań pojawiających się we wszystkich dziedzinach nauki. Osiągnięcia OncoArendi Therapeutics mają istotny wpływ na rozwój polskiej biotechnologii. Firma jest Laureatem Nagrody Gospodarczej Prezydenta RP w kategorii Badania i Rozwój.

Magda KućmaOncoArendi Therapeutics S.A. jest obecne na historycznej Polskiej Wystawie Gospodarczej.
Czytaj więcej

OncoArendi Therapeutics otrzymała raport końcowy z pozytywnymi wynikami zakończonego badania pierwszej fazy klinicznej innowacyjnej cząsteczki OATD-01

OncoArendi Therapeutics S.A., innowacyjna firma biotechnologiczna specjalizującą się
w poszukiwaniu, rozwoju i komercjalizacji nowych leków stosowanych w terapii chorób zapalnych
i nowotworowych, poinformowała że w tym tygodniu podpisano raport końcowy podsumowujący wyniki badania klinicznego pierwszej fazy cząsteczki OATD-01, która została podana po raz pierwszy człowiekowi (First-in Human).

Badanie polegało na jednokrotnym podaniu zdrowym ochotnikom OATD-01 we wzrastającej dawce i było prowadzone w ośrodku wyspecjalizowanym w badaniach klinicznych wczesnych faz koło Monachium w Niemczech. OATD-01 jest nowym, i co istotne, niesterydowym preparatem, opracowanym przez OncoArendi Therapeutics w celu leczenia astmy, sarkoidozy oraz samoistnego włóknienia płuc. OATD-01 był podawany doustnie w formie tabletki, raz dziennie.

OncoArendi Therapeuticsotrzymała wszystkie wymagane pozwolenia na realizację zakończonego badania klinicznego pierwszej fazy typu „First-in Human” od niemieckiego Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych i Wyrobów Medycznych (BfArM) oraz Komisji Bioetycznej dla Kraju Związkowego Bawaria. Badanie kliniczne fazy I przeprowadzono jako jednoośrodkowe, randomizowane, podwójnie zaślepione, kontrolowane placebo, z udziałem 48 zdrowych mężczyzn otrzymujących doustnie pojedyncze dawki OATD-01.

Celem badania była przede wszystkim ocena bezpieczeństwa i tolerancji po podaniu pojedynczych dawek badanego związku oraz farmakokinetyki, czyli wpływu organizmu na podaną cząsteczkę i farmakodynamiki, rozumianej jako wpływ podawania OATD-01 na cel terapeutyczny.

W raporcie podsumowującym wyniki badania opisano, że pojedyncze doustne dawki 25 mg, 50 mg, 100 mg, 200 mg, 400 mg i 600 mg OATD-01 były dobrze tolerowane i wszyscy ochotnicy zakończyli planowo badanie.

– Obecnie przygotowujemy dokumentację do rozpoczęcia kolejnego etapu badań klinicznych pierwszej fazy, które będzie polegało na wielokrotnym podawaniu rosnących dawek OATD-01 zdrowym ochotnikom płci męskiej i żeńskiej. Celem badania będzie ocena tolerancji, farmakokinetyki, farmakodynamiki oraz identyfikacja metabolitów podawanego związku OATD-01. Badanie będzie realizowane w Niemczech i powinno rozpocząć się jesienią tego rokumówi Marcin Szumowski, Prezes Zarządu spółki OncoArendi Therapeutics S.A.

Związek OATD-01 jest małocząsteczkowym inhibitorem dwóch białek – kwaśnej chitynazy ssaków (AMCase) i chitotriozydazy (CHIT1). To pierwszy związek hamujący aktywność enzymów z rodziny chitynaz, który wszedł do fazy rozwoju klinicznego. Do tej pory potencjał terapeutyczny związku OATD-01 wykazały badania przedkliniczne na zwierzętach, między innymi w modelu astmy oraz samoistnego włóknienia płuc.

Potencjalne zastosowania lecznicze OATD‑01 to choroby rzadkie, stanowiące niezaspokojone potrzeby medyczne na świecie, takie jak sarkoidoza oraz idiopatyczne włóknienie płuc, jak również wybrane grupy pacjentów cierpiących na sterydo-oporną astmę oskrzelową. Związek OATD-01 może hamować proces zapalny w drogach oddechowych i proces zmian tkanek, prowadzący do ich włóknienia. Dzięki temu może stanowić szansę na leczenie dla tych pacjentów, u których dotychczasowe terapie były mało skuteczne lub dla których dotychczas nie opracowano odpowiednich leków.

Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), tylko na astmę oskrzelową choruje nawet 300 mln osób, a każdego roku jest ona przyczyną śmierci 250 tys. osób. Nowy lek mógłby się też sprawdzić u chorych na sarkoidozę, gdzie obecnie nie ma żadnego dopuszczonego na rynek leku, lub w idiopatycznym włóknieniu płuc, gdzie śmiertelność jest większa niż w niektórych nowotworach złośliwych.

W związku z tym, potencjał rynkowy i terapeutyczny dla nowego leku jest bardzo duży. Pomimo, że włóknienie płuc oraz sarkoidoza są chorobami sierocymi, o dużo mniejszej populacji chorych na świecie, to stanowią one nadal niezaspokojone potrzeby medyczne, gdzie terapie są albo mało skuteczne i obarczone uciążliwymi efektami ubocznymi (włóknienie płuc) albo nie ma żadnej ukierunkowanej terapii (sarkoidoza).

***

O OncoArendi Therapeutics:

Spółka OncoArendi Therapeutics S.A. to innowacyjna firma biotechnologiczna specjalizująca się w poszukiwaniu, rozwoju i komercjalizacji nowych leków stosowanych w terapii chorób układu oddechowego i nowotworów. Model biznesowy OncoArendi Therapeutics polega na odkrywaniu i rozwoju nowych cząsteczek terapeutycznych, a następnie sprzedaży praw do opracowanych leków koncernom farmaceutycznym. Spółka rozwija projekty potencjalnych leków pierwszych (ang. first-in-class) lub najlepszych (ang. best-in-class) w swojej kategorii, które dotyczą chorób stanowiących obecnie niezaspokojone potrzeby medyczne. Na rozwój prowadzonych obecnie projektów badawczych OncoArendi Therapeutics pozyskało dotychczas środki od inwestorów prywatnych oraz w trybie konkursowym z licznych grantów współfinansowanych ze środków krajowych, funduszy UE, programu Horyzont 2020 oraz Narodowego Instytutu Zdrowia (NIH) w USA. W marcu 2018 roku spółka OncoArendi Therapeutics przeprowadziła z sukcesem pierwszą publiczną emisję akcji (IPO) z której pozyskała 58 mln PLN na dalszy rozwój projektów biotechnologicznych. Spółka zadebiutowała na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w dniu 19 kwietnia 2018 r.

Więcej informacji: https://oncoarendi.com/pl/o-firmie/ 


Dodatkowych informacji udziela:

Kontakt dla mediów:

Michał Wierzchowski, cc group

tel. +48 531 613 067

e-mail: michal.wierzchowski@ccgroup.pl

 

Kontakt dla inwestorów:

Katarzyna Mucha, cc group

tel. +48 697 613 712

e-mail: katarzyna.mucha@ccgroup.pl

meatnetadmOncoArendi Therapeutics otrzymała raport końcowy z pozytywnymi wynikami zakończonego badania pierwszej fazy klinicznej innowacyjnej cząsteczki OATD-01
Czytaj więcej

OncoArendi Therapeutics S.A. w Poland Business Run 2018.

Już po raz drugi nasza łódzka część zespołu wystartowała w Poland Business Run 2018 w Łodzi.  Spośród 500 startujących zespołów nasza ekipa zajęła 292miejsce z wynikiem 1h 41min 55sec.

Poland Business Run to największy charytatywny bieg biznesowy, który ma charakter sztafety. Bieg organizowany jest w 9 miastach (Warszawa, Łódź, Poznań, Kraków, Katowice, Wrocław, Gdańsk, Lublin, Rzeszów).

Celem imprezy jest pomoc osobom z niepełnosprawnością ruchową. Wspólna startowa rywalizacja pozwoli na zakup sprzętu ortopedycznego oraz rehabilitacji dla beneficjentów biegu.

meatnetadmOncoArendi Therapeutics S.A. w Poland Business Run 2018.
Czytaj więcej

OncoArendi Therapeutics zaprezentuje wyniki badań przedklinicznych i klinicznych dla związku OATD-01 na prestiżowej konferencji naukowej w Paryżu

Spółka OncoArendi Therapeutics S.A., innowacyjna firma biotechnologiczna specjalizująca się w poszukiwaniu, rozwoju i komercjalizacji nowych leków stosowanych w terapii chorób płuc i chorób nowotworowych, zaprezentuje na konferencji naukowej poświęconej chorobom układu oddechowego (European Respiratory Society Congress) wyniki badań związku OATD-01 – drobnocząsteczkowego inhibitora chitynaz w leczeniu astmy oskrzelowej, idiopatycznego włóknienia płuc i sarkoidozy.

Konferencja ERS (https://erscongress.org/) – w tym roku odbędzie się w Paryżu w dniach 15-19 września 2018 roku. Podczas konferencji zorganizowanych zostanie ponad 400 sesji naukowych i edukacyjnych.

– Konferencja w Paryżu to największe na świecie spotkanie specjalistów chorób układu oddechowego, na którym zaprezentowane zostaną najnowsze badania w tej dziedzinie. Jesteśmy dumni, że jako jedyna polska firma biotechnologiczna przedstawimy w formie prezentacji ustnej wyniki badań naszego najbardziej zaawansowanego programu – OATD-01 – na tak prestiżowym kongresie. Prezentacja wyników badań fazy przedklinicznej i klinicznej związku OATD-01 na sesjach naukowych podczas kongresu to duże wyróżnienie i szansa na popularyzację prowadzonych przez OncoArendi przełomowych badań w ramach platformy chitynazowej – mówi Marcin Szumowski, Prezes Zarządu spółki OncoArendi Therapeutics S.A.

Podczas konferencji przedstawiciele OncoArendi przeprowadzą dwie prezentacje:

  • Barbara Dymek – Lider Programu w Dziale Biologii w OncoArendi Therapeutics – przedstawi wyniki badań przedklinicznych aktywności terapeutycznej inhibitora OATD-01 w modelach zwierzęcych włóknienia płuc. Prezentacja będzie miała miejsce podczas sesji zatytułowanej „Progress in basic and translational research on idiopathic interstitial pneumonias” („Postępy w badaniach podstawowych i translacyjnych w idiopatycznych śródmiąższowych chorobach płuc”), która obędzie się 19 września (godz. 10:45). Tytuł prezentacji: „CHIT1 is a novel therapeutic target in IPF: anti-fibrotic efficacy of OATD-01, a potent and selective chitinase inhibitor in the mouse model of pulmonary fibrosis” (“CHIT1 jako nowy cel terapeutyczny w idiopatycznym włóknieniu płuc: aktywność przeciw włóknieniowa cząsteczki OATD-01, aktywnego, selektywnego inhibitora chitynaz w mysich modelach włóknienia płuc”).
  • dr Stanisław Pikul – Członek Zarządu i Dyrektor ds. Rozwoju w OncoArendi Therapeutics – przedstawi wyniki fazy Ia badania klinicznego związku OATD-01 podczas sesji plakatowej zatytułowanej „What is new in idiopathic interstitial pneumonias?” („Nowe wyniki badań w idiopatycznych śródmiąższowych chorobach płuc”), która odbędzie się 19 września (godz. 8:30). Tytuł prezentacji: „Phase 1, first-in-human study of OATD-01, a dual chitinase inhibitor for the treatment of respiratory diseases” (“Faza I badań klinicznych first-in-human dla cząsteczki OATD-01, podwójnego inhibitora chitynaz w leczeniu chorób układu oddechowego”)

Najbardziej zaawansowanym projektem w pierwszej fazie rozwoju klinicznego OncoArendi jest cząsteczka OATD-01 do zastosowania w leczeniu chorób układu oddechowego. Potencjalne zastosowania lecznicze OATD‑01 to choroby rzadkie, stanowiące niezaspokojone potrzeby medyczne na świecie, takie jak sarkoidoza oraz idiopatyczne włóknienie płuc, jak również wybrane grupy pacjentów cierpiących na sterydo-oporną astmę oskrzelową. Związek OATD-01 może hamować proces zapalny w drogach oddechowych i proces zmian tkanek, prowadzący do ich włóknienia. Dzięki temu może stanowić szansę na leczenie dla tych pacjentów, u których dotychczasowe terapie były mało skuteczne lub dla których dotychczas nie opracowano odpowiednich leków.

Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), tylko na astmę oskrzelową choruje nawet 300 mln osób, a każdego roku jest ona przyczyną śmierci 250 tys. osób. Nowy lek mógłby się też sprawdzić u chorych na sarkoidozę, gdzie obecnie nie ma żadnego dopuszczonego na rynek leku, lub w idiopatycznym włóknieniu płuc, gdzie śmiertelność jest większa niż w niektórych nowotworach złośliwych.

W związku z tym, potencjał rynkowy i terapeutyczny dla nowego leku jest bardzo duży. Pomimo, że włóknienie płuc oraz sarkoidoza są chorobami sierocymi, o dużo mniejszej populacji chorych na świecie, to stanowią one nadal niezaspokojone potrzeby medyczne, gdzie terapie są albo mało skuteczne i obarczone uciążliwymi efektami ubocznymi (włóknienie płuc) albo nie ma żadnej ukierunkowanej terapii (sarkoidoza).

Działanie terapeutyczne OATD-01, podwójnego inhibitora enzymów kwaśnej chitynazy ssaczej (AMCase) i chitotriozydazy (CHIT1), potwierdzone zostało w modelach zwierzęcych astmy, idiopatycznego włóknienia płuc i włóknienia wątroby. Profil farmakologiczny OATD-01 pozwala sądzić, że będzie to lek podawany w formie tabletki raz dziennie. W marcu tego roku zakończone zostały badania kliniczne typu „First in Human” (faza Ia, jednokrotnego podania rosnącej dawki leku grupie zdrowych ochotników). Wyniki tych badań, przeprowadzonych w wyspecjalizowanym ośrodku klinicznym w Niemczech, pozwalają złożyć dokumentację z wnioskiem o dopuszczenie do kolejnego etapu (fazy klinicznej Ib), w której przeprowadzona zostanie ocena bezpieczeństwa i farmakokinetyki związku przy wielokrotnym podaniu go zdrowym ochotnikom w trzech różnych dawkach. Badania w fazie Ib będą kontynuowane jesienią tego roku w tym samym ośrodku klinicznym w Niemczech i powinny zakończyć się wiosną 2019 roku.

***

Spółka OncoArendi Therapeutics S.A. to innowacyjna firma biotechnologiczna specjalizująca się w poszukiwaniu, rozwoju i komercjalizacji nowych leków stosowanych w terapii chorób układu oddechowego i nowotworów. Model biznesowy OncoArendi Therapeutics polega na odkrywaniu i rozwoju nowych cząsteczek terapeutycznych, a następnie sprzedaży praw do opracowanych leków koncernom farmaceutycznym. Spółka rozwija projekty potencjalnych leków pierwszych (ang. first-in-class) lub najlepszych (ang. best-in-class) w swojej kategorii, które dotyczą chorób stanowiących obecnie niezaspokojone potrzeby medyczne. Na rozwój prowadzonych obecnie projektów badawczych OncoArendi Therapeutics pozyskało dotychczas środki od inwestorów prywatnych oraz w trybie konkursowym z licznych grantów współfinansowanych ze środków krajowych, funduszy UE, programu Horyzont 2020 oraz Narodowego Instytutu Zdrowia (NIH) w USA. W marcu 2018 roku spółka OncoArendi Therapeutics przeprowadziła z sukcesem pierwszą publiczną emisję akcji (IPO) z której pozyskała 58 mln PLN na dalszy rozwój projektów biotechnologicznych. Spółka zadebiutowała na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w dniu 19 kwietnia 2018 r.

Więcej informacji: https://oncoarendi.com/pl/o-firmie/

 

Dodatkowych informacji udziela:

Kontakt dla mediów:
Michał Wierzchowski, cc group
tel. +48 531 613 067,
e-mail: michal.wierzchowski@ccgroup.pl

meatnetadmOncoArendi Therapeutics zaprezentuje wyniki badań przedklinicznych i klinicznych dla związku OATD-01 na prestiżowej konferencji naukowej w Paryżu
Czytaj więcej

Nominacja do nagrody Top IPO of the Year

OncoArendi Therapeutics jest wśród nominowanych spółek do nagrody Najlepsze IPO Roku na Głównym Rynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie w konkursie CEE Capital Markets & FinTech Awards 2018.Lista nominowanych ogłoszona została na stronie www.ceecapitalmarketsawards.com

Rozstrzygnięcie konkursu o tytuł „Top IPO of the Year” 12 września 2018 roku.

meatnetadmNominacja do nagrody Top IPO of the Year
Czytaj więcej

Wywiad z Prezesem Zarządu OncoArendi Therapeutics w Parkiet TV

Gościem Piotra Zająca w piątkowym Parkiet TV był Marcin Szumowski, prezes zarządu OncoArendi Therapeutics. Pod koniec kwietnia spółka wejdzie na GPW. W ramach emisji chce pozyskać 66 mln zł. Głównym akcjonariuszem OncoArendi jest Michał Sołowow. Z prezesem spółki rozmawiamy m. in. o planach rozwoju firmy, o tym na, co zarząd chce przeznaczyć pieniądze pozyskane z emisji oraz o ryzykach jakie wiążą się z prowadzeniem biotechnologicznego biznesu.

meatnetadmWywiad z Prezesem Zarządu OncoArendi Therapeutics w Parkiet TV
Czytaj więcej