Nowy Dyrektor ds. Badań (Chief Scientific Officer) w OncoArendi

Spółka OncoArendi Therapeutics zatrudniła doktora Rafała Kamińskiego na stanowisko Chief Scientific Officer (Dyrektor ds. Badań). Dr Rafał Kamiński ma wieloletnie doświadczenie w rozwoju innowacyjnych leków drobnocząsteczkowych oraz w zarządzaniu zespołami naukowymi zdobyte w międzynarodowych firmach farmaceutycznych. Bezpośrednio przed zatrudnieniem w OncoArendi Therapeutics dr Rafał Kamiński pracował dla globalnego giganta farmaceutycznego – grupy Roche (Bazylea, Szwajcaria).

Magda KućmaNowy Dyrektor ds. Badań (Chief Scientific Officer) w OncoArendi
Czytaj więcej

Pierwsza kliniczna walidacja inhibitorów arginazy w immunoterapii przeciwnowotworowej

Wyniki badań zaprezentowane na forum Europejskiego Towarzystwa Onkologii Medycznej (ESMO) w Barcelonie przez kalifornijską firmę biotechnologiczną Calithera Biosciences są kolejnym dowodem na to, że inhibitory arginazy mogą stanowić nową immunoterapię przeciwnowotworową.

Drobnocząsteczkowy kandydat na lek (INCB001158), licencjonowany przez Calitherę firmie Incyte Corporation, to pierwszy na świecie inhibitor arginazy w rozwoju klinicznym. Dnia 29 września Calithera Biosciences przedstawiła wyniki badania klinicznego I fazy dla tego kandydata na lek. W badaniu oceny bezpieczeństwa i tolerancji kandydata na lek, pacjenci z rozsiewem choroby nowotworowej lub miejscowo zaawansowanym nowotworem opornym na dostępne metody leczenia otrzymywali związek INCB001158. Terapii zostali poddani chorzy z rozpoznaniem raka płuc, raka jelita grubego i innymi guzami litymi. Związek INCB001158 był dobrze tolerowany, hamował aktywność arginazy i indukował wzrost argininy w osoczu przy zastosowaniu wszystkich badanych dawek.

Magda KućmaPierwsza kliniczna walidacja inhibitorów arginazy w immunoterapii przeciwnowotworowej
Czytaj więcej

OncoArendi w Poland Business Run 2019 w Łodzi

8 września już po trzeci nasza łódzka część zespołu wystartowała w Poland Business Run 2019.

Poland Business Run to największy charytatywny bieg biznesowy, który ma charakter sztafety. Bieg organizowany jest już w 10 miastach (Warszawa, Łódź, Poznań, Kraków, Katowice, Wrocław, Gdańsk, Lublin, Rzeszów, Szczyrk). Celem imprezy jest pomoc osobom z niepełnosprawnością ruchową.

Zebrane środki zostaną przekazane na zakup sprzętu ortopedycznego oraz rehabilitacji dla beneficjentów biegu.

Nasz wynik to 267 miejsce spośród 600 startujących drużyn. Rezultat z ubiegłego roku poprawiliśmy o blisko 4 minuty.

Magda KućmaOncoArendi w Poland Business Run 2019 w Łodzi
Czytaj więcej

Chiny są bardzo atrakcyjnym rynkiem dla OncoArendi Therapeutics

  • w dniach 22-27 lipca 2019 r. zespół OncoArendi Therapeutics spotkał się w Chinach z przedstawicielami chińskich firm biotechnologicznych i dużymi funduszami inwestującymi w rozwój nowych leków
  • podczas spotkań prezentowane były projekty badawcze OncoArendi – OATD-01 i OATD-02
  • zainteresowanie nawiązaniem współpracy jest duże – pozytywny wynik dalszych rozmów otwiera możliwości partneringu lub zakupu licencji do praw na prowadzenie dalszego rozwoju klinicznego i wprowadzenie rozwijanych przez OncoArendi leków na rynek chiński
  • w ubiegłym roku chińskie firmy biotechnologiczne i farmaceutyczne wydały 13,8 mld USD na zakup licencji na nowe leki w większości od podmiotów zagranicznych
  • od kilku lat Chiny wdrażają dobre standardy współpracy z rynków USA i Europy Zachodniej
  • Marcin Szumowski CEO optymistycznie ocenia perspektywy spółki – w sierpniu kupił kolejny pakiet akcji OncoArendi

W Chinach spółka była reprezentowana przez Marcina Szumowskiego (Prezesa Zarządu), Nicolasa Beuzen (Dyrektora ds. Rozwoju Biznesu) oraz Pawła Dobrzańskiego (Dyrektora Biologii), którzy promowali dwa najbardziej zaawansowane programy badawcze (OATD-01 i OATD-02), celem ich licencjonowania lub nawiązania współpracy biznesowej z chińskimi firmami. Część spotkań w Chinach była kontynuacją rozmów rozpoczętych na konferencjach naukowych, w tym na BIO International Convention w Filadelfii.

– Wizyta w Chinach potwierdziła, że może to być niezwykle atrakcyjny rynek dla partneringu i sprzedaży licencji na projekty badawcze OncoArendi. Z uwagi na olbrzymią wartość skumulowanego kapitału, chińskie firmy szukają obecnie innowacyjnych projektów biotechnologicznych za granicą, szczególnie kandydatów na lek, będących w zaawansowanym rozwoju przedklinicznym lub wczesnych fazach klinicznych, które mogłyby uzupełnić ich portfel programów badawczych. Spotkaliśmy się z kilkoma firmami biotechnologicznymi i funduszami, które wysoko oceniły dotychczasowe wyniki naszych badań i wyraziły duże zainteresowanie współpracą zarówno w obszarze platformy chitynazowej (OATD-01), jak i arginazowej (OATD‑02). Z jedną z firm biotechnologicznych podpisaliśmy umowę CDA (Confidential Disclosure Agreement – umowa z klauzulą poufności), a kolejne dwie umowy są obecnie finalizowane. Po podpisaniu umowy CDA prowadzone jest zwykle kilkumiesięczna analiza wyników badań i stanu prawnego (tzw. due diligence) do rozpoczęcia negocjacji w sprawie współpracy lub nabycia praw, jednak spodziewamy się, że proces ten może przebiegać nieco szybciej w przypadku firm chińskich niż standardowo, z globalnymi firmami z USA czy Europy – mówi Marcin Szumowski, CEO OncoArendi Therapeutics.

OncoArendi zaprezentowało w Chinach swoje dwa wiodące programy badawcze: cząsteczkę OATD-01 – będącą w zaawansowanej 1 fazie badań klinicznych, przeznaczoną do leczenia chorób włóknieniowych o podłożu zapalnym oraz kandydata na lek w immunoonkologii – cząsteczkę OATD-02, obecnie w późnej fazie rozwoju przedklinicznego.

– Nasze rozmowy w obszarze wskazań terapeutycznych OATD-01 koncentrowały się na NASHu (czyli niealkoholowym stłuszczeniowym zapaleniu wątroby), sarkoidozie oraz IPF (czyli idiopatycznym włóknieniu płuc). OATD-01 wykazuje bardzo dobre właściwości przeciw-włóknieniowe w modelach zwierzęcych, dodatkowo wyniki 1 fazy badań klinicznych na zdrowych ochotnikach pokazują, że lek jest dobrze tolerowany. Sarkoidoza, jako choroba rzadka bez zarejestrowanego dotychczas leku, jest atrakcyjnym celem terapeutycznym dla firm biotechnologicznych. To bardzo ważna niezaspokojona dotąd potrzeba medyczna. Z kolei NASH można określić mianem choroby cywilizacyjnej, dotykającej istotnej części populacji – to ogromny rynek, którego wartość szacowana jest za kilka lat na blisko 20 mld USD. Na tę chorobę również nie ma zatwierdzonego leku, nie został też opracowany tzw. standard opieki – tłumaczy Marcin Szumowski.

– Nadspodziewanie dużym zainteresowaniem cieszyła się też nasza wiodąca cząsteczka OATD‑02 w programie inhibitorów arginazy – potencjalny lek w immunoonkologii. Jesteśmy pod wielkim wrażeniem poziomu ekspertyzy, jaki w obszarze immunoonkologii zbudowali Chińczycy. Widzimy, że onkologia jest tam jednym z najszybciej rozwijających się obszarów badawczych a dostęp do pacjentów w badaniach klinicznych jest dużo łatwiejszy niż w Europie i USA, co umożliwia szybszy i mniej kosztowny rozwój kliniczny leków. Z pewnością sprzyja temu bardzo elastyczne i wspierające podejście CFDA (chińskiego odpowiednika FDA) – kontynuuje Marcin Szumowski.

W przypadku OATD-01 najbardziej pożądaną przez OncoArendi formą współpracy byłaby sprzedaż licencji partnerowi z Chin, który będzie rozwijał lek na określone wskazanie terapeutyczne i wprowadzał go na rynek chiński oraz ewentualnie do części państw azjatyckich, z równoległym rozwojem cząsteczki prowadzonym przez OncoArendi lub partnera globalnego w innych regionach świata. Dla OATD-02 potencjalna współpraca może dotyczyć rozwoju klinicznego tej cząsteczki razem z partnerem z Chin (umowa partneringowa). Możliwe są opcje rozwoju OATD-02 w kombinacji z innymi terapiami, w szczególności przeciwciałami monoklonalnymi nowej generacji, nad którymi pracują chińskie firmy.

– Otwierające się możliwości współpracy w Chinach nie ograniczają naszych praw do poszukiwania podmiotów zainteresowanych partneringiem lub zakupem licencji globalnej na pozostałe kraje świata. Według obserwowanych dotychczasowych transakcji szacuje się, że wartości „deali” na rynku chińskim to nawet do 30-40% wartości za uzyskanie praw globalnych, dlatego po prostu nie możemy tam nie być – wyjaśnia Marcin Szumowski.

Potencjał i możliwości chińskich firm biotechnologicznych są ogromne, zarówno pod względem zainteresowania rozwojem nowych leków, jak i dostępem do kapitału.

Według danych firmy konsultingowej China Bio chińskie firmy biotechnologiczne i farmaceutyczne w 2018 roku zawarły 164 umowy partneringowe z firmami zagranicznymi, czyli pięć razy więcej niż pięć lat temu. Chińskie firmy farmaceutyczne wydały w ubiegłym roku 13,8 mld USD na zakup umów licencyjnych, z czego większość stanowiły transakcje z zagranicznymi podmiotami. Ponadto chińskie fundusze kapitałowe w ubiegłym roku przeznaczyły na inwestycje w chiński sektor life science rekordowe 17,3 mld USD, o prawie 6 mld USD więcej niż w 2017 roku.

– Dynamika rozwoju rynku farmaceutycznego w Chinach pokazuje, że za kilka lat może to być większy rynek sprzedaży leków niż w USA. Ważne jest dla nas, że rynek transakcyjny w Chinach zrobił się bardzo przyjazny. Jest tam dużo skumulowanego kapitału, dla którego wewnętrznie Chiny nie generują jeszcze wystarczającego pipeline’u innowacyjnych projektów. Również współpraca Chin z USA nie układa się ostatnio najlepiej ze względów politycznych, dlatego chińskie firmy biotechnologiczne coraz więcej inwestują we współpracę z podmiotami z Europy – mówi Marcin Szumowski.

Oprócz dostępu do ogromnego kapitału, który umożliwił dynamiczny rozwój biotechnologii w Chinach, czynnikiem decydującym o sukcesie był powrót do kraju wielu chińskich naukowców, którzy kształcili się na najlepszych uniwersytetach w USA i Europie Zachodniej, a następnie przez co najmniej kilkanaście lat zdobywali doświadczenie i rozwijali kontakty w globalnych firmach biotechnologicznych i farmaceutycznych. Takie doświadczenia pozwoliły na zaszczepienie w chińskich firmach standardów współpracy z rynków USA czy też Europy Zachodniej.

– Obecnie chińskie firmy biotechnologiczne przyjęły model, w którym rozpoczynając działalność rzadko rozwijają własne nowe cząsteczki od podstaw. Natomiast ze względu na wielki zasób kapitału i „presję czasu” są bardzo zainteresowane zakupem licencji na nowy lek, który jest w zawansowanym stadium rozwoju przedklinicznego lub wczesnej fazie badań klinicznych. Jest to ogromna szansa dla firm biotechnologicznych szczególnie z Europy, które mogą skorzystać na dobrej koniunkturze w Chinach, wynikającej z obranej strategii dużych inwestycji w infrastrukturę i rozwój rynku biotechnologicznego – mówi Marcin Szumowski.

Chińskie fundusze, które inwestują w biotechnologię, kupują najczęściej licencje przez spółki portfelowe lub dedykowane spółki celowe, które specjalizują się w rozwoju klinicznym nowych leków i wprowadzaniu ich na rynek chiński. Finansowanie zakupu licencji odbywa się przez dokapitalizowanie przez fundusz spółki portfelowej, ale często też bezpośrednią inwestycję w spółkę, która sprzedaje licencję.

W sierpniu, w transakcjach na GPW, prezes zarządu Marcin Szumowski nabył kolejny pakiet akcji OncoArendi, tym razem 5 tys. akcji. Łącznie od maja br. Marcin Szumowski nabył już blisko 25 tys. akcji.

– Zdecydowałem się na zwiększenie zaangażowania w spółkę, ponieważ w mojej ocenie OncoArendi ma przed sobą bardzo dobre perspektywy i jest dla mnie cennym aktywem, w mojej opinii wartym znacznie więcej niż bieżąca wycena rynkowa. Pracujemy z wielkim zaangażowaniem nad projektami badawczymi, które posuwają się do przodu i nie widzę uzasadnienia do ostatniej przeceny akcji spółki – mówi Marcin Szumowski.

 ***

Spółka OncoArendi Therapeutics S.A. to innowacyjna firma biotechnologiczna specjalizująca się w poszukiwaniu, rozwoju i komercjalizacji nowych leków stosowanych w terapii chorób układu oddechowego i nowotworów. Model biznesowy OncoArendi Therapeutics polega na odkrywaniu i rozwoju nowych cząsteczek terapeutycznych, a następnie sprzedaży praw do opracowanych leków koncernom farmaceutycznym. Spółka rozwija projekty potencjalnych leków pierwszych (ang. first-in-class) lub najlepszych (ang. best-in-class) w swojej kategorii, które dotyczą chorób stanowiących obecnie niezaspokojone potrzeby medyczne. Na rozwój prowadzonych obecnie projektów badawczych OncoArendi Therapeutics pozyskało dotychczas środki od inwestorów prywatnych oraz w trybie konkursowym z licznych grantów współfinansowanych ze środków krajowych, funduszy UE, programu Horyzont 2020 oraz Narodowego Instytutu Zdrowia (NIH) w USA. W marcu 2018 roku spółka OncoArendi Therapeutics przeprowadziła z sukcesem pierwszą publiczną emisję akcji (IPO) z której pozyskała 58 mln PLN na dalszy rozwój projektów biotechnologicznych. Spółka zadebiutowała na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w dniu 19 kwietnia 2018 r.

Więcej informacji: https://oncoarendi.com/pl/o-firmie/

 Dodatkowych informacji udziela:

Kontakt dla mediów:

Michał Wierzchowski, cc group

tel. +48 531 613 067

e-mail: michal.wierzchowski@ccgroup.pl

Kontakt dla inwestorów:

Katarzyna Mucha, cc group

tel. +48 697 613 712

e-mail: katarzyna.mucha@ccgroup.pl

 

 

Magda KućmaChiny są bardzo atrakcyjnym rynkiem dla OncoArendi Therapeutics
Czytaj więcej

Najnowsza publikacja w renomowanym czasopiśmie Nature Communications współautorstwa naukowców OncoArendi potwierdza, że inhibicja arginazy (ARG1) prowadzi do skutecznego odblokowania przeciwnowotworowej odpowiedzi immunologicznej.

W ostatnich latach naukowcy OncoArendi Therapeutics S.A. (OAT) wraz z naukowcami Zakładu Immunologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego pracowali wspólnie nad inhibitorem arginazy, który mógłby stać się potencjalnym lekiem w terapii nowotworów. Współpraca prowadzona była przez konsorcjum naukowe, powołane w celu realizacji projektu badawczego, współfinansowanego ze środków krajowych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu STRATEGMED, a koordynatorem konsorcjum był OAT.

W czerwcu 2017 roku w wyniku przeprowadzonych prac badawczo-rozwojowych w ramach platformy arginazowej Spółka wyłoniła kandydata klinicznego – OATD-02, dla którego rozpoczęła etap formalnego rozwoju przedklinicznego. OATD-02 charakteryzuje się wysoką aktywnością in vitro oraz wykazuje aktywność w zwierzęcych modelach nowotworów: jelita grubego, płuca oraz czerniaka, po podaniu doustnym.

Wspólne prace badawcze pozwoliły pracownikom naukowym Zakładu Immunologii WUM odkryć w trakcie badań translacyjnych, nowy mechanizm blokowania odpowiedzi immunologicznej przez komórki nowotworowe. Prowadząc badania dotyczące raka jajnika, zaobserwowali, że komórki nowotworowe wytwarzają enzym o nazwie arginaza. Od dłuższego czasu wiadomo, że enzym ten poprzez rozkład argininy – jednego z aminokwasów – tworzy niekorzystne mikrośrodowisko dla limfocytów T, komórek układu odpornościowego. Przy braku argininy limfocyty T nie mogą ulec aktywacji po rozpoznaniu cząsteczek (antygenów) wytwarzanych przez komórki raka, co z kolei jest niezbędne dla prawidłowego przeciwnowotworowego działania tych limfocytów.

W prawidłowych warunkach do rozpoznania antygenu przez limfocyty T dochodzi w węzłach limfatycznych (zwanych też chłonnymi). W narządach tych znajdują się komórki dendrytyczne, które są profesjonalnymi komórkami prezentującymi antygeny limfocytom T. Rozpoznanie antygenu indukuje intensywne podziały limfocytów, aby w zwiększonej liczbie i po przekształceniu się w komórki efektorowe mogły one dotrzeć do guza nowotworowego, rozpoznać antygeny nowotworowe i zniszczyć komórki raka.

To co dotychczas nie było do końca zrozumiałe, to w jaki sposób arginaza, wytwarzana lokalnie w guzie, może hamować proliferację (intensywne namnażanie się) limfocytów, szczególnie że proliferacja odbywa się w odległych od tego guza węzłach limfatycznych. Naukowcy Zakładu Immunologii odkryli, że arginaza w komórkach nowotworowych „pakowana” jest w drobne, otoczone błoną komórkową mikropęcherzyki, które wnikają do naczyń limfatycznych i docierają do węzłów, w których są pobierane przez komórki dendrytyczne. Arginaza rozpoczyna wówczas rozkładanie argininy i hamuje rozwój swoistej odpowiedzi immunologicznej, która mogłaby doprowadzić do zniszczenia raka. Zjawisko to porównać można do wysyłania przez komórki rakowe e-maili zawierających złośliwe oprogramowanie, które nieświadome zagrożenia komórki dendrytyczne otwierają, uruchamiając katastrofę – sparaliżowane brakiem argininy limfocyty T nie mogą ulec aktywacji nawet, jeśli potrafiłyby rozpoznać i zniszczyć komórki rakowe. Wyniki tych badań ukazały się w prestiżowym czasopiśmie naukowym Nature Communications, a pełna i bezpłatna wersja artykułu jest dostępna pod adresem – https://www.nature.com/articles/s41467-019-10979-3

W przyszłym roku OncoArendi Therapeutics planuje rozpoczęcie badań klinicznych I fazy ze związkiem OATD-02, inhibitorem arginazy opracowanym we współpracy z ZI WUM.

Magda KućmaNajnowsza publikacja w renomowanym czasopiśmie Nature Communications współautorstwa naukowców OncoArendi potwierdza, że inhibicja arginazy (ARG1) prowadzi do skutecznego odblokowania przeciwnowotworowej odpowiedzi immunologicznej.
Czytaj więcej

Spotkanie z inwestorami 2.07.2019

Spółka OncoArendi Therapeutics organizuje spotkanie poświęcone aktualizacji informacji dotyczących prowadzonych programów badawczych, podsumowaniu rozmów z zakresu business development (w tym m.in. w ramach BIO International Convention 2019 w Filadelfii, USA) oraz omówieniu bieżących spraw operacyjnych spółki.

Spotkanie odbędzie się w dniu 2 lipca 2019 roku (wtorek) o godzinie 12:00 w siedzibie spółki: Kampus UW Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych – sala 0.38 na parterze (główne wejście, później na lewo), ul. Żwirki i Wigury 101, Warszawa.

W spotkaniu ze strony Spółki udział wezmą:

Marcin Szumowski – CEO,

Sławomir Broniarek – CFO,

Anna Krause – Dyrektor Development,

Paweł Dobrzański – Dyrektor Biologii,

Nicolas Beuzen – Dyrektor ds. Rozwoju Biznesu

Kontakt do działu relacji inwestorskich:
Katarzyna Mucha, m: +48 697 613 712, t: +48 22 440 1 440, @: katarzyna.mucha@ccgroup.pl

Michał Wierzchowski, m: +48 531 613 067, t: +48 22 440 1 440, @: michal.wierzchowski@ccgroup.pl

Magda KućmaSpotkanie z inwestorami 2.07.2019
Czytaj więcej

OncoArendi Therapeutics na międzynarodowej konferencji BIO w USA

W dniach 3-6 czerwca 2019 r. zespół OncoArendi Therapeutics będzie promował swoje programy badawcze na zorganizowanej przez Biotechnology Innovation Organization (BIO) Międzynarodowej Konferencji w Filadelfii, USA, jednej z najważniejszych imprez branży biotechnologicznej i farmaceutycznej na świecie. W konferencji zapowiedziało udział ponad 16 tysięcy uczestników z 67 krajów.

W trakcie ponad 40-tu zaplanowanych i oficjalnie potwierdzonych spotkań bilateralnych (One-on-One Partnering) Spółka reprezentowana przez Marcina Szumowskiego (Prezes Zarządu), Nicolasa Beuzen (Dyrektor ds. Rozwoju Biznesu) oraz Pawła Dobrzańskiego (Dyrektor Biologii) będzie promowała swoje dwa najbardziej zaawansowane programy badawcze celem ich licencjonowania lub nawiązania współpracy biznesowo-naukowej:

  • Związek OATD-01 – inhibitor chitynaz, kandydat na lek w terapii chorób włóknieniowych o podłożu zapalnym, obecnie kończący fazę Ib rozwoju klinicznego; oraz
  • Związek OATD-02 – inhibitor arginazy, potencjalny lek w terapii chorób nowotworowych, w chwili obecnej znajdujący się w końcowym stadium formalnego rozwoju przedklinicznego.

– Podczas tego wydarzenia spotkamy się z nowymi firmami potencjalnie zainteresowanymi prawami globalnymi lub regionalnymi (np. dotyczącymi wyłącznie rynku azjatyckiego) a także będziemy kontynuowali toczące się rozmowy, zainicjowane podczas poprzednich konferencji (w tym objęte klauzulą poufności). Ponadto będziemy poszukiwali potencjalnych możliwości licencjonowania („in-licensing”) nowych cząsteczek, które mogłyby uzupełnić nasz portfel programów badawczych (B+R). – mówi Marcin Szumowski, CEO OncoArendi Therapeutics.

Trzymamy rękę na pulsie globalnego rynku biotechnologicznego, który w ostatnich latach rośnie w coraz szybszym tempie. Pojawia się wiele innowacyjnych koncepcji – w tym również w obszarze rozwijanych przez nas programów badawczych opartych o blokowanie nowych celów terapeutycznych, jakimi są białka z rodziny deubikwitynaz (o potencjalnym zastosowaniu  w szeregu różnych terapii, na przykład w terapiach przeciwnowotworowych). O oczekiwaniach związanych z inhibitorami deubikwitynaz w leczeniu wielu chorób świadczy fakt, iż szereg firm biotechnologicznych średniej wielkości również rozpoczęło badania w tym obszarze.

Więcej informacji o konferencji BIO 2019 na stronie: https://convention.bio.org/2019/

Magda KućmaOncoArendi Therapeutics na międzynarodowej konferencji BIO w USA
Czytaj więcej

Prezentacja OncoArendi Therapeutics z konferencji „GPW Innovation Day”

2 kwietnia uczestniczyliśmy w konferencji „GPW Innovation Day”, na której spotykaliśmy się z inwestorami instytucjonalnymi i indywidualnymi.

Zachęcamy do zapoznania się z prezentacją spółki OncoArendi, którą pokazywaliśmy na konferencji: Prezentacja OAT do pobrania

Na stronie DM Vestor dostępny jest także specjalny raport analityczny poświęcony spółkom biorącym udział w „GPW Innovation Day”, do pobrania:  http://vestor.pl/wp-content/uploads/2019/04/Raport_GPW_Innovation_Day_II_edycja_2.04.2019.pdf

Dziękujemy inwestorom za liczne przybycie i zainteresowanie spółką OncoArendi, a Giełdzie Papierów Wartościowych i DM Vestor za organizację konferencji.

 

 

Magda KućmaPrezentacja OncoArendi Therapeutics z konferencji „GPW Innovation Day”
Czytaj więcej