OncoArendi Therapeutics poinformowało o złożeniu do niemieckiego Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych i Wyrobów Medycznych (BfArM)

Warszawa, 2017/07/07

OncoArendi Therapeutics poinformowało o złożeniu do niemieckiego Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych i Wyrobów Medycznych (BfArM), wniosku o pozwolenie na rozpoczęcie badania klinicznego pierwszej fazy, typu ‘First in Human’, dla małocząsteczkowego podwójnego inhibitora kwaśnej chitynazy ssaków (AMCase) i chitotriozydazy (CHIT1). OATD-01 to pierwszy związek, hamujący aktywność enzymów z rodziny chitynaz, który wchodzi do fazy rozwoju klinicznego. W trakcie badania klinicznego, które będzie polegało na podaniu zdrowym ochotnikom pojedynczych, wzrastających dawek OATD-01, zostanie wstępnie ocenione bezpieczeństwo podania badanej substancji, w tym jej ewentualna toksyczność. Określone zostaną również parametry farmakokinetyczne.

meatnetadmOncoArendi Therapeutics poinformowało o złożeniu do niemieckiego Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych i Wyrobów Medycznych (BfArM)
Czytaj więcej

OncoArendi Therapeutics ogłasza wybór drugiego kandydata klinicznego: OATD-02 w terapii nowotworów

20 czerwca 2017 r.

OncoArendi Therapeutics SA ogłosiło wybór OATD‑02 jako kandydata klinicznego w immunoterapii przeciwnowotworowej. Złożenie drugiego wniosku o rozpoczęcie badań klinicznych dla wyłonionego kandydata na lek (ang. Investigational New Drug, IND) spodziewane jest w trzecim kwartale 2018 r.

meatnetadmOncoArendi Therapeutics ogłasza wybór drugiego kandydata klinicznego: OATD-02 w terapii nowotworów
Czytaj więcej

OncoArendi pozyskało 18 milionów złotych od inwestorów prywatnych w kolejnej rundzie finansowania

OncoArendi Therapeutics S.A. pozyskała 18 milionów złotych na dalszy rozwój nowych terapii w chorobach nowotworowych i układu oddechowego. Zebrane w tej rundzie środki, powiększone o dotacje bezzwrotne otrzymane z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju i Komisji Europejskiej (Horyzont2020), pozwolą firmie na doprowadzenie do drugiej fazy badań klinicznych czterech programów rozwoju nowych leków drobnocząsteczkowych, m.in. w terapii szeregu chorób nowotworowych (t.j. nowotwory płuc, jelita grubego, mózgu oraz czerniaki), astmy, idiopatycznego włóknienia płuc, czy przewlekłej obturacyjnej choroby płuc. Ostatnia runda finansowania cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem zarówno inwestorów indywidualnych jak i instytucjonalnych.

meatnetadmOncoArendi pozyskało 18 milionów złotych od inwestorów prywatnych w kolejnej rundzie finansowania
Czytaj więcej

Prezydent Andrzej Duda wręczył Nagrodę OncoArendi

OncoArendi laureatem Nagrody Gospodarczej Prezydenta RP w Kategorii Badania + Rozwój

Firma OncoArendi Therapeutics Sp. z o. o. została laureatem Nagrody Gospodarczej Prezydenta RP w Kategorii Badania + Rozwój. Podczas uroczystej Gali, która odbyła się w czwartek w Rzeszowie, Andrzej Duda wręczył statuetki laureatom XIV edycji Nagrody.

meatnetadmPrezydent Andrzej Duda wręczył Nagrodę OncoArendi
Czytaj więcej

OncoArendi uzyskało dofinansowanie jako jeden z partnerów międzynarodowego konsorcjum PRECIOUS, które będzie realizować projekt o budżecie 8,3 mln euro ukierunkowany na opracowanie nowych immunoterapii przez integrację nanośników i leków przeciwnowotworów

Międzynarodowe multi-dyscyplinarne konsorcjum 11 partnerów, w tym 5 wiodących ośrodków akademickich, czterech nowoczesnych firm biotechnologicznych i dwóch jednostek usługowych łączy siły aby opracować innowacyjne leki immunoterapeutyczne w leczeniu nowotworów. Konsorcjum uzyskało na ten cel dofinansowanie Komisji Europejskiej w ramach programu Horyzont 2020 w wysokości 8.3 mln euro (nr umowy 686089). Koordynatorem konsorcjum PRECIOUS będzie Porf. Dr. Carl Figdor, światowej sławy ekspert w immunologii eksperymentalnej, kierownik Zakładu Immunologii Nowotworów (Tumor Immunology Department w Radboud University Medical Center) w Holandii.

Dowiedz się więcej  Press_Release_PRECIOUS.pdf
Aby dowiedzieć się więcej o projekcie, odwiedź  stronę EC.

meatnetadmOncoArendi uzyskało dofinansowanie jako jeden z partnerów międzynarodowego konsorcjum PRECIOUS, które będzie realizować projekt o budżecie 8,3 mln euro ukierunkowany na opracowanie nowych immunoterapii przez integrację nanośników i leków przeciwnowotworów
Czytaj więcej

OncoArendi rozwija skrzydła w nowych laboratoriach CNBCh UW

Z końcem marca b.r. wszystkie warszawskie działy firmy OncoArendi Therapeutics Sp. z o.o. zakończyły przeprowadzkę do nowych laboratoriów oraz przestrzeni biurowej znajdujących się w przestrzeni inkubacyjnej Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych Uniwersytetu Warszawskiego (CNBCh, UW). Od kwietnia grupy chemii medycznej, procesowej i analitycznej jak również grupa biologiczna mogą korzystać z nowoczesnych laboratoriów biologiczno-chemicznych (ponad 400 m2), wyposażonych w specjalistyczną aparaturę badawczą zakupioną w ramach realizacji trzech dużych grantów badawczych dofinansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjny Rozwój (POIR, działanie 1.1.1) oraz programu Strategicznego StrategMed. Dodatkowo CNBCh zapewnia dostęp do środowiskowych laboratoriów wyposażonych w unikalną aparaturę badawczą wykorzystywaną przez OncoArendi do specjalistycznych analiz (aparaty NMR, spektrometrii mas, LCMS i inne) oraz zespołów naukowych świadczących specjalistyczne usługi badawcze.

meatnetadmOncoArendi rozwija skrzydła w nowych laboratoriach CNBCh UW
Czytaj więcej

OncoArendi Therapeutics ogłasza wybór swojego pierwszego kandydata klinicznego w terapii astmy

9 października OncoArendi Therapeutics ogłosiło, że wybrało OATD-01 na kandydata klinicznego w terapii astmy. Złożenie dokumentacji rejestracyjnej (Investigational New Drug – IND) do FDA i / lub EMA jest planowane na pierwszą połowę roku 2017.

meatnetadmOncoArendi Therapeutics ogłasza wybór swojego pierwszego kandydata klinicznego w terapii astmy
Czytaj więcej

OncoArendi Therapeutics otrzymało dofinansowanie w wysokości 20 mln zł

w celu optymalizacji i dalszego rozwoju grupy związków wiodących w terapii idiopatycznego włóknienia płuc (ang. IPF) i udokumentowania ich bezpieczeństwa w Pierwszej Fazie badań klinicznych.

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) ogłosiło wyniki oceny merytorycznej projektów złożonych w ramach lipcowego naboru wniosków w konkursie 1/1.1.1/2015 Działanie 1.1. „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”, w ramach I Priorytetu PO IR 2014-2020. Wśród wniosków rekomendowanych do dofinansowania znalazł się projekt OncoArendi pt. ”Opracowanie kandydata na lek „first-in-class” w terapii idiopatycznego włóknienia płuc w oparciu o substancje czynne blokujące chitotriozydazę”. Projekt będzie realizowany jako część  długofalowej strategii firmy polegającej na opracowaniu terapii chorób o podłożu zapalnym w oparciu o Platformę Chitynazową. Wartość dotacji pozyskanej przez OncoArendi wynosi ok. 20 mln zł, a wartość projektu 25,5 mln zł. Dofinansowanie przyznane przez NCBR pozwoli doprowadzić badania nad innowacyjnym inhibitorem chitotriozydazy do końca fazy I badań klinicznych. Projekt obejmuje badanie aktywności związków in vivo w modelach zwierzęcych przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (ang. COPD).

meatnetadmOncoArendi Therapeutics otrzymało dofinansowanie w wysokości 20 mln zł
Czytaj więcej

OncoArendi Therapeutics receives over 22 mln financing

 to take its lead compound to Phase II clinical trials as a first-in-class therapy of asthma.

The National Center for Research and Development (NCBR) announced results of its evaluation of project proposals submitted to the May call within the Priority I of the Smart Development Operational Program 2014-2020, Activity 1.1. “Enterprise R/D projects”, Action 1.1.1 „Industrial research and development for enterprises”. Among 179 proposals submitted to this call, 34 were recommended for funding. Ranked third among all proposals was OncoArendi’s project entitled “Preclinical research and clinical trials of a first-in-class development candidate in therapy of asthma and inflammatory bowel disease.” This project is a key component of the OncoArendi strategic research area of development of anti-inflammatory small molecule therapies based on the chitinase family of targets (the so-called Chitinase Platform). OncoArendi has received over 22 mln PLN co-financing from European Funds for the project with a budget of 30 mln PLN (approx. 8 mln USD). This funding should allow the company to advance development of the new AMCase inhibitor up to Phase II clinical trials.

meatnetadmOncoArendi Therapeutics receives over 22 mln financing
Czytaj więcej