OncoArendi rozwija się dzięki realizacji kolejnych założeń strategii i rozpoczyna dwa nowe programy drug discovery w dotychczasowych platformach badawczych

Zgodnie z opublikowaną w marcu br. strategią spółka OncoArendi Therapeutics S.A. (GPW: OAT) poszerzyła swoje platformy odkrywania innowacyjnych leków, a tym samym portfolio projektów, rozpoczynając dwa nowe programy badawcze: CHIT1 SELECTIVE w nowych zastosowaniach leczniczych oraz nowy program w platformie deubikwitynazowej (DUBs) rozwijanej we wskazaniach onkologicznych. Te działania wpisują się w określone na najbliższe lata plany dynamicznego rozwoju i rozszerzania działalności o nowe cele terapeutyczne.

Magda KućmaOncoArendi rozwija się dzięki realizacji kolejnych założeń strategii i rozpoczyna dwa nowe programy drug discovery w dotychczasowych platformach badawczych
Czytaj więcej

Firma Galapagos poinformowała o rozpoczęciu badania klinicznego w celu oceny potencjalnych interakcji farmakokinetycznych GLPG4716

Firma Galapagos opublikowała informację o rozpoczęciu badania klinicznego GLPG4716 (OATD-01) (https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04971746), mającego na celu ocenę potencjalnych interakcji farmakokinetycznych z pirfenidonem i nintedanibem, czyli lekami zatwierdzonymi w terapii idiopatycznego (samoistnego) włóknienia płuc (ang. IPF) i będącymi terapiami pierwszego rzutu. Ponieważ w przyszłym badaniu fazy 2 u pacjentów z IPF GLPG4716 (OATD-01) musiałby być podawany jako uzupełnienie aktualnie stosowanych terapii pierwszego rzutu, dlatego ważne jest zbadanie w jakich dawkach GLPG4716 można łączyć z tymi lekami.

Magda KućmaFirma Galapagos poinformowała o rozpoczęciu badania klinicznego w celu oceny potencjalnych interakcji farmakokinetycznych GLPG4716
Czytaj więcej

OncoArendi nabyło licencję oprogramowania do projektowania cząsteczek angielskiej firmy Cresset, aby przyspieszyć rozwój i odkrywanie nowych innowacyjnych terapii

Cresset, dostawca innowacyjnego oprogramowania do odkrywania i projektowania cząsteczek o założonych własnościach biologicznych oraz OncoArendi Therapeutics SA (GPW: OAT), firma biotechnologiczna specjalizująca się w odkrywaniu i rozwoju nowych leków, podpisali umowę o licencjonowaniu oprogramowania Flare™, które będzie wykorzystywane przez OncoArendi w prowadzonych programach badawczych.

Magda KućmaOncoArendi nabyło licencję oprogramowania do projektowania cząsteczek angielskiej firmy Cresset, aby przyspieszyć rozwój i odkrywanie nowych innowacyjnych terapii
Czytaj więcej

Zakończenie serii badań przedklinicznych przybliża OATD-02 do pierwszego podania pacjentom onkologicznym

OATD-02 jest inhibitorem arginazy opracowywanym przez OncoArendi Therapeutics S.A. (GPW: OAT) jako potencjalny środek terapeutyczny w leczeniu pacjentów z wybranymi postaciami zaawansowanych nowotworów. Obszerny program badań przedklinicznych właśnie zakończył się wydaniem raportu końcowego z ostatniego badania toksykologicznego. Wyniki tego kluczowego, przedklinicznego, 4-tygodniowego badania pozwoliły na wyznaczenie maksymalnej dawki, dla której nie zaobserwowano żadnego działania niepożądanego dla rozwijanej cząsteczki (ang. No Observed Adverse Effect Level, NOAEL). Jest do niezbędne zarówno do określenia pierwszej dawki w planowanym badaniu OATD-02 z udziałem pacjentów onkologicznych (ang. First-in-Human, FIH) jak i do wyznaczenia potencjalnego okna terapeutycznego.

meatnetadmZakończenie serii badań przedklinicznych przybliża OATD-02 do pierwszego podania pacjentom onkologicznym
Czytaj więcej

OncoArendi realizuje założenia strategii na lata 2021-2025 w obszarze rozwoju platformy małych cząsteczek modulujących funkcje RNA

  • W dniu 16 czerwca 2021 roku Spółka podpisała umowę o współpracy naukowej z Międzynarodowym Instytutem Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie (MIBMiK) w obszarze odkrywania i rozwoju leków małocząsteczkowych modulujących funkcje RNA
  • OncoArendi rozpoczyna również negocjacje z klauzulą wyłączności z MIBMiK na zawarcie umowy dotyczącej udzielenia przez MIBMiK licencji (License Execution Agreement) na unikatowe oprogramowanie bioinformatyczne (Platforma Bioinformatyczna)

W oparciu o umowę pomiędzy OncoArendi a MIBMiK rozpoczęty zostanie nowy, strategiczny obszar współpracy badawczej.  Dotyczy on rozwoju Platformy SMR, czyli platformy małych cząsteczek celujących w RNA (ang. small molecules targeting RNA). Prace nad technologią leków małocząsteczkowych modulujących funkcje RNA są jednym z trzech filarów strategii rozwoju Spółki na lata 2021-2025.

Magda KućmaOncoArendi realizuje założenia strategii na lata 2021-2025 w obszarze rozwoju platformy małych cząsteczek modulujących funkcje RNA
Czytaj więcej

OncoArendi osiąga kolejny kamień milowy – końcowy etap przygotowania do rozpoczęcia fazy klinicznej badania najbardziej zawansowanej cząsteczki OATD-02 w onkologii

W ramach realizacji strategii na lata 2021-2025 spółka OncoArendi osiągnęła kolejny kamień milowy na drodze do rozpoczęcia fazy klinicznej rozwoju cząsteczki OATD-02 w onkologii. W czerwcu 2021 r. został złożony wniosek do Europejskiej Agencji Leków (ang. European Medicines Agency, EMA) wraz z wymaganą dokumentacją o udzielenie Spółce doradztwa naukowego (ang. Scientific Advice).

– Złożyliśmy zapytanie do europejskiego regulatora, aby potwierdzić naszą gotowość do rozpoczęcia badań klinicznych i prawidłowość naszego podejścia do pierwszego podania OATD-02 pacjentom onkologicznym (ang. First-in-Human, FIH). W ten sposób chcemy zarządzić potencjalnym ryzykiem regulacyjnym dla cząsteczki OATD-02 i zapewnić dobrą jakość i kompletność działań i dokumentacji związanej z badaniem klinicznym z myślą o późniejszej rejestracji naszego kandydata na lek. Przygotowując się do procedury Scientific Advice oraz do rozpoczęcia badania klinicznego, opracowaliśmy w ciągu mijającego półrocza szeroki pakiet dokumentacji, w której skład wchodzą: plan strategii rozwoju leku pod kątem wymagań regulatorów rynku (ang. regulatory strategy), analiza ewentualnych braków pod kątem wymagań regulatorów (ang. gap analysis) oraz szczegółowy zarys protokołu badania klinicznego fazy 1 (ang. study protocol synopsis). Prace te zostały przeprowadzone przy udziale krajowych i zagranicznych ekspertów rozwoju przedklinicznego i klinicznego leków, w tym ekspertów z dziedziny onkologii. Zakończenie procedury uzyskania doradztwa naukowego od EMA planujemy na IV kwartał 2021 r. Jest to bardzo dobra wiadomość dla Spółki i ważny kamień milowy, który przybliża nas do kolejnego sukcesu. – mówi Marcin Szumowski, Prezes Zarządu OncoArendi Therapeutics S.A.

Magda KućmaOncoArendi osiąga kolejny kamień milowy – końcowy etap przygotowania do rozpoczęcia fazy klinicznej badania najbardziej zawansowanej cząsteczki OATD-02 w onkologii
Czytaj więcej

Marcin Szumowski i Rafał Kamiński z Zarządu OncoArendi kupili akcje Spółki

Dalszy wzrost wartości OncoArendi opiera się na strategii rozwoju m.in. w obszarze małych cząsteczek celujących w mRNA oraz komercjalizacji kandydatów, w tym najbardziej zaawansowanej cząsteczki OATD-02

W dniu 17 maja Spółka OncoArendi poinformowała o nabyciu przez dwóch jej menadżerów łącznie ponad 3,5 tys. akcji Spółki za kwotę ok. 165 tys. PLN. Prezes Zarządu, CEO – Marcin Szumowski kupił 3 000 akcji za kwotę ok. 140 tys. PLN, natomiast Rafał Kamiński – Członek Zarządu, CSO kupił 527 akcji za kwotę ok. 25 tys. PLN.

Magda KućmaMarcin Szumowski i Rafał Kamiński z Zarządu OncoArendi kupili akcje Spółki
Czytaj więcej

Kolejny etap rozwoju cząsteczki OATD-02

Kolejny etap rozwoju cząsteczki OATD-02 – zawarcie umowy na formulację
oraz wytworzenie produktu leczniczego przeznaczonego do badań klinicznych

OncoArendi realizuje projekt pt.: „ROZWÓJ PRZEDKLINICZNY I KLINICZNY INHIBITORA ARGINAZY DO ZASTOSOWANIA W IMMUNOTERAPII PRZECIWNOWOTWOROWEJ” (POIR.01.01.01-00-0415/17). Projekt dotyczy opracowania przez OncoArendi kandydata klinicznego OATD-02, potencjalnie najlepszego w swojej klasie inhibitora arginazy, mającego na celu odblokowanie układu immunologicznego do walki z nowotworami.

W ramach kolejnego etapu projektu Spółka nawiązała współpracę z belgijską firmą Ardena Holding NV. Firma ta specjalizuje się w rozwoju i produkcji kontraktowej (CDMO), oferując zintegrowaną, elastyczną usługę od produkcji substancji aktywnych (API, ang. active pharmaceutical ingredient) poprzez rozwój i produkcję postaci leku (DP, ang. drug product), logistykę kliniczną, bioanalizę, do etapu przygotowania dokumentacji rejestracyjnej. OncoArendi zleciło Ardena Holding NV opracowanie formulacji badanego produktu leczniczego w postaci kapsułek twardych oraz wytworzenie badanego produktu leczniczego, zgodnie z wymaganiami Dobrej Praktyki Wytwarzania (GMP), przeznaczonego do badań klinicznych fazy I i II.

Magda KućmaKolejny etap rozwoju cząsteczki OATD-02
Czytaj więcej

OncoArendi Therapeutics otworzy w tym roku nowoczesne laboratorium w Łodzi

OncoArendi Therapeutics otworzy w tym roku nowoczesne laboratorium w Łodzi i wzmocni kompetencje w zakresie chemii medycznej

OncoArendi Therapeutics S.A. – jeden z liderów polskiej branży biotechnologicznej, podpisała 10-letnią umowę najmu nieruchomości w Łodzi, wynajmując blisko 500 m.kw. powierzchni, gdzie stworzone będzie nowe laboratorium przeznaczone dla chemii medycznej. Nieruchomość, dostosowana do specjalistycznej działalności jaką będzie w nim prowadzić OncoArendi położona jest w bardzo atrakcyjnej lokalizacji, w centrum Łodzi.

Magda KućmaOncoArendi Therapeutics otworzy w tym roku nowoczesne laboratorium w Łodzi
Czytaj więcej