Rekrutacja

Jeżeli wśród ogłoszeń nie udało Ci się znaleźć oferty odpowiadającej twoim zainteresowaniom, zachęcamy do złożenia aplikacji do naszej bazy danych poprzez formularz umieszczony w dolnej części strony, pod ogłoszeniami.

Otwarte rekrutacje

There are currently no vacancies.


Aplikuj do nas!

Wpisz nazwę działu
Wpisz nazwę stanowiska
List Motywacyjny (docx,pdf,jpg; maksymalny rozmiar 3 MB)
CV (docx,pdf,jpg; maksymalny rozmiar 3 MB)
Imię
Nazwisko
Adres email


Klauzula Informacyjna

Twoje dane osobowe wskazane w Kodeksie Pracy lub w innych ustawach szczegółowych, są przetwarzane w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w procesie rekrutacji. Pozostałe dane osobowe (np. Twój wizerunek) przetwarzamy na podstawie Twojej dobrowolnej zgody, którą wyraziłaś/eś przesyłając nam swoje zgłoszenie i CV, a ich włączenie i ich podanie nie wpłynie na możliwość udziału w rekrutacji. Możemy również przetwarzać Twoje dane osobowe zawarte w zgłoszeniu rekrutacyjnym i CV w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jeśli roszczenia dotyczą prowadzonej przez nas rekrutacji. W tym celu będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obrony przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami lub organami państwowymi.

Masz prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania danych, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia podanych danych (na których przetwarzanie wyraziłaś/eś zgodę) do innego administratora danych. Masz także prawo do wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu przez okres nie dłuższy niż 60 dni od końca roku kalendarzowego, w którym przesłałaś/eś swoje zgłoszenie. Gdy wyraziłaś/eś zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach, to będziemy przetwarzali Twoje dane osobowe przez okres nie dłuższy niż 180 dni od końca roku kalendarzowego, w którym przesłałaś/eś swoje zgłoszenie.

Ponadto Twoje dane osobowe możemy przechowywać dla celów ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z procesem rekrutacji przez okres nie dłuższy niż 6 lat liczony od końca roku, w którym przesłałaś/eś swoje zgłoszenie.
Twoje dane osobowe przekażemy do podmiotów współpracujących z Zamawiającym podczas procesu rekrutacji pracowników.


[recaptcha]

meatnetadmRekrutacja