O nas

W OncoArendi poszukujemy innowacyjnych rozwiązań aby pomóc pacjentom z nieuleczalnymi chorobami.

Jesteśmy firmą biotechnologiczną, która odkrywa i opracowuje nowe leki do wczesnych etapów badań klinicznych. Skupiamy się na małych cząsteczkach i poszukujemy nowych białek, które mogą stanowić cele terapeutyczne dla leków o szerokim potencjale klinicznym. Naszą ambicją jest odkrywanie, rozwijanie i komercjalizacja przełomowych leków na raka, choroby włóknieniowe i zapalne. Nieustannie poszukujemy partnerów naukowych, klinicznych i biznesowych do współpracy w tych obszarach badań.

Odgrywamy kluczową rolę w kształtowaniu polskiej biotechnologii. Jako pionierzy w odkrywaniu innowacyjnych leków tworzymy możliwości kariery dla najlepszych lokalnych i zagranicznych talentów naukowych. Pracujemy razem, aby w przyszłości wprowadzić nowe leki wynalezione w Polsce na światowy rynek.

Wartości OncoArendi

Uczciwość
Uczciwość, rzetelność jest wpisana w naszą postawę i sposób postępowania wobec kolegów, współpracowników i partnerów w biznesie. W kontaktach i relacjach z innymi jesteśmy transparentni i autentyczni.
Szacunek
Traktujemy innych tak, jak sami chcielibyśmy być traktowani. Cenimy różnorodność, wspieramy się, promujemy dialog i dyskusje w oparciu o otwartość i wzajemny szacunek.
Pasja
Entuzjazm i zaangażowanie w to, co robimy przekłada się na sukces naszego zespołu i całej firmy. Chętnie podejmujemy nowe wyzwania.
Kreatywność
Kreatywność i innowacja są podstawą naszego działania. Odkrywamy nowe terapie w oparciu o wiedzę i doświadczenie całego zespołu.
Odpowiedzialność
Dbamy o najwyższą jakość pracy i realizowanych zadań. Bierzemy odpowiedzialność za osiąganie wspólnych celów.

Zespół

Zespół kluczowy z wieloletnim doświadczeniem w badaniach i rozwoju nowych leków w dużych firmach farmaceutycznych, małych przedsiębiorstwach biotechnologicznych, start-upach technologicznych, CRO i środowisku akademickim

Czytaj więcej

Portfolio

Atrakcyjne portfolio projektów drug discovery opartych o nowe cele biologiczne o szerokim potencjale zastosowań klinicznych, w obszarze terapii chorób zapalnych, włóknieniowych i nowotworowych

Czytaj więcej

Współpraca

OncoArendi posiada szeroką sieć współpracy z jednostkami akademickimi oraz firmami CRO na całym świecie. Firma wykorzystuje swoje kluczowe kompetencje w rozwoju nowych leków na wczesnym etapie a następnie poszukuje partnerów branżowych w celu udzielenia im licencji na dalszy rozwój kliniczny i komercjalizację kandydatów na leki.

Czytaj więcej

Historia Inwestycji

Oprócz początkowego wkładu finansowego oraz know-how i wartości niematerialnych i prawnych Założycieli, OncoArendi pozyskała łącznie około 91 milionów złotych (ok. 24 milionów dolarów wg. uśrednionego kursu na przestrzeni 7 lat). Środki te pochodziły od Aniołów Biznesu, w dwóch kolejnych rundach inwestycyjnych Serii A oraz z pierwszej oferty akcji spółki na Giełdzie Papierów Wartościowych (IPO). Od kwietnia 2018 r. Spółka notowana jest na GPW w Warszawie (ticker: OAT).

Od momentu założenia firmy, OncoArendi skutecznie uzupełniała pozyskany kapitał prywatny dotacjami bezzwrotnymi zwiększając finansowanie prywatne o kwotę ok. 183 milionów PLN. Z pozyskanych grantów i dotacji z takich instytucji jak Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR), Narodowe Instytuty Leków (NIH, USA), Komisja Europejska oraz PARP, Spółka wykorzystała (rozliczone wydatki kwalifikowane) ok. 90 milionów PLN.

Magda KućmaStrona główna