Misja

OncoArendi Therapeutics (OncoArendi) jest innowacyjną firmą biotechnologiczną, specjalizującą się w poszukiwaniu, rozwoju i komercjalizacji nowych leków stosowanych w terapii chorób zapalnych i nowotworowych. Model biznesowy OAT obejmuje odkrywanie i rozwój nowych leków w oparciu o najwyższą jakość chemii medycznej i przedklinicznych badań biologicznych, naukową współpracę z najlepszymi ośrodkami i liderami opinii w obszarze badanych chorób oraz efektywne wykorzystanie specjalistycznych ośrodków oferujących badania na zlecenie (ang. Contract Research Organizations – CRO).

Czytaj więcej

Zespół

Zespół kluczowy z wieloletnim doświadczeniem w badaniach i rozwoju nowych leków w dużych firmach farmaceutycznych, małych przedsiębiorstwach biotechnologicznych, start-upach technologicznych, CRO i środowisku akademickim

Czytaj więcej

Portfolio

Atrakcyjne portfolio projektów drug discovery opartych o nowe cele biologiczne o wysokim potencjale rynkowym, w obszarze terapii chorób układu oddechowego i nowotworów

Czytaj więcej

Współpraca

OncoArendi posiada szeroką sieć współpracy z jednostkami akademickimi oraz firmami CRO na całym świecie. Firma wykorzystuje swoje kluczowe kompetencje w rozwoju nowych leków na wczesnym etapie i poszukuje partnerów do wylicencjonowania wyników badań w fazie przedklinicznej lub wstępnej fazie badań klinicznych

Czytaj więcej

Historia Inwestycji

Oprócz początkowego wkładu finansowego oraz know-how i wartości niematerialnych i prawnych Założycieli, OncoArendi pozyskała łącznie około 34 miliony złotych (ok. 9 milionów dolarów wg. uśrednionego kursu na przestrzeni 5 lat) od Aniołów Biznesu oraz w dwóch kolejnych rundach inwestycyjnych.

Dodatkowo, od momentu założenia firmy, OncoArendi zdołała skutecznie uzupełniać pozyskany kapitał prywatny dotacjami bezzwrotnymi i zwiększyć łączne finansowania o kwotę ponad 135 milionów PLN (35 milionów USD, wg. uśrednionego kursu na przestrzeni 5 lat).

Czytaj więcej
Magda KućmaStrona główna