Misja

OncoArendi Therapeutics (OncoArendi) jest firmą biotechnologiczną, której celem jest opracowanie i rozwój nowych leków drobno-cząsteczkowych do zastosowania w terapii chorób o największej potrzebie klinicznej.

OncoArendi opiera swoją pracę nad nowymi lekami o współpracę naukową oraz biznesową z zewnętrznymi partnerami.

Model biznesowy OAT obejmuje odkrywanie i rozwój nowych leków w oparciu o najwyższą jakość chemii medycznej i przedklinicznych badań biologicznych, naukową współpracę z najlepszymi ośrodkami i liderami opinii w obszarze badanych chorób oraz efektywne wykorzystanie specjalistycznych ośrodków oferujących badania na zlecenie (ang. Contract Research Organizations – CRO).

Czytaj więcej

Wartości OncoArendi

Uczciwość
Uczciwość, rzetelność jest wpisana w naszą postawę i sposób postępowania wobec kolegów, współpracowników i partnerów w biznesie.
Szacunek
Traktujemy innych tak, jak sami chcielibyśmy być traktowani. Cenimy różnorodność, wspieramy się, promujemy dialog i dyskusje w oparciu o otwartość i wzajemny szacunek.
Pasja
Entuzjazm i zaangażowanie w to, co robimy przekłada się na sukces naszego zespołu i całej firmy. Chętnie podejmujemy nowe wyzwania.
Kreatywność
Kreatywność i innowacja są podstawą naszego działania. Odkrywamy nowe terapie w oparciu o wiedzę i doświadczenie całego zespołu.
Odpowiedzialność
Dbamy o najwyższą jakość pracy i realizowanych zadań. Bierzemy odpowiedzialność za osiąganie wspólnych celów.

Zespół

Zespół kluczowy z wieloletnim doświadczeniem w badaniach i rozwoju nowych leków w dużych firmach farmaceutycznych, małych przedsiębiorstwach biotechnologicznych, start-upach technologicznych, CRO i środowisku akademickim

Czytaj więcej

Portfolio

Atrakcyjne portfolio projektów drug discovery opartych o nowe cele biologiczne o wysokim potencjale rynkowym, w obszarze terapii chorób układu oddechowego i nowotworów

Czytaj więcej

Współpraca

OncoArendi posiada szeroką sieć współpracy z jednostkami akademickimi oraz firmami CRO na całym świecie. Firma wykorzystuje swoje kluczowe kompetencje w rozwoju nowych leków na wczesnym etapie i poszukuje partnerów do wylicencjonowania wyników badań w fazie przedklinicznej lub wstępnej fazie badań klinicznych

Czytaj więcej

Historia Inwestycji

Oprócz początkowego wkładu finansowego oraz know-how i wartości niematerialnych i prawnych Założycieli, OncoArendi pozyskała łącznie około 34 miliony złotych (ok. 9 milionów dolarów wg. uśrednionego kursu na przestrzeni 5 lat) od Aniołów Biznesu oraz w dwóch kolejnych rundach inwestycyjnych.

Dodatkowo, od momentu założenia firmy, OncoArendi zdołała skutecznie uzupełniać pozyskany kapitał prywatny dotacjami bezzwrotnymi i zwiększyć łączne finansowania o kwotę ponad 135 milionów PLN (35 milionów USD, wg. uśrednionego kursu na przestrzeni 5 lat).

Czytaj więcej
Magda KućmaStrona główna