Zespół OncoArendi Therapeutics

Zarząd

Marcin Szumowski
Prezes Zarządu

Sławomir Broniarek
Członek Zarządu, Dyrektor Finansowy

Rafał Kamiński
Członek Zarządu, Dyrektor ds. Naukowych

Rada Nadzorcza

Krzysztof Laskowski
Przewodniczący Rady Nadzorczej

Mariusz Gromek
Członek Rady Nadzorczej

Piotr Żółkiewicz
Członek Rady Nadzorczej

Henryk Gruza
Członek Rady Nadzorczej

Tomasz Piec
Członek Rady Nadzorczej

Zespół Kluczowy

Adam Gołębiowski
Dyrektor Chemii Medycznej

Zbigniew Zasłona
Dyrektor Biologii

Jacek Olczak
Dyrektor ds. Chemii

Timi Oshodi
Dyrektor ds. Badań Przedklinicznych

Nicolas Beuzen
Dyrektor ds. Rozwoju Biznesu

Robert Dyjas
Dyrektor Medyczny

Marta Borkowska
Dyrektor ds. Umów i Dotacji

    meatnetadmZespół OncoArendi Therapeutics